Magyar irodalom 6.b

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán összefoglaljuk Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének fontosabb tudnivalóit iskolánk tanárának, Völgyi Gábornak a bemutatója alapján. Ezt a mellékeltben találjátok. A következő héten, június 4-én, csütörtökön megírjuk a témazáró dolgozatot, amivel lezárjuk ezt a tanévet. Az utolsó héten tervezek egy videóbeszélgetést a Classroom segítségével, amikor megbeszélhetjük a tapasztalatokat, kéréseiteket, és a következő tanév kötelező irodalmi alkotásait, olvasmányait.
Házi feladat:
Válaszolj a füzetedben a következő kérdésekre:
1. Ki volt Gárdonyi Géza? (születesi és elhalálozási időpontja, eredeti foglalkozása, főbb művei)
2. Miért választotta a mű címének az Egri csillagokat? Kik voltak ezek?
3. Mi a mű műfaja, melyik műnembe tartozik, melyek a műfaji sajátosságai?
4. Hány részből áll a mű? Melyik tetszik a legjobban és miért?
5. Melyek a visszatérő motívumok?
6. Fogalmazd meg legkevesebb 3, legfeljebb 6 mondatban, számodra milyen tanulsággal szolgált Gárdonyi Géza műve?
Jó tanulást és felkészülést kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
Kijavítottam A költészet üzenete fejezet témazáró dolgozatait, melyek általában nagyon jól sikerültek:
0 – 23 = 1 = 0
24 – 33 = 2 = 1
34 – 49 = 3 = 3
50 – 59 = 4 = 8
60 – 66 = 5 = 8
66 = 5* = 2
átlag: 4,2
Gratulálok a két kitűnőnek, Kedves Dorinának és Padragi Péternek. A kijavított dolgozatokat mindenkinek elküldöm e-mailben, hogy meglehessen nézni, és beírom a Kréta felületre a jegyeket.
A tanév hátralévő részében irodalomból már csak egy fejezetet kell lezárnunk, Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének feldolgozását. Erre két jegyet fogtok kapni: az olvasónaplóra, amit elkészítettek már a következők:

 • Balogh Panna
 • Fazekas Levente
 • Habi Milán
 • Kiskó Boglárka
 • Kedves Dorina
 • Patocskai Noel
 • Pók Patrik
 • Szabó Kíra
 • Varga Ármin
 • Varga Jázmin
 • Végh Milán
  A többiektől nagyon várom, mert a héten le fogom zárni az olvasónaplók osztályozását, és nem szeretnék senkinek sem elégtelent adni erre a munkára.. Szeretném, ha Kiss Péter is készítene saját maga egyet, az elküldött és egyébként nagyszerű prezentáció helyett, mert az egyértelműen mástól átvett anyag.
  A regény témazáró dolgozatát szintén meg kell írni a jövő héten, június 4-én. Addig még áttekintjük a dolgozatban szóba kerülő, az íróval és a regénnyel kapcsolatos tudnivalókat is.
  Házi feladat:
 • Irodalom tankönyv 245. oldal összefoglalását megtanulni a regény műfaji jellemzőiről.
 • 248. oldal Szerző és műve című ismertetést megtanulni a regény, történelmi regény műfaji sajátosságaival együtt.
 • Írásban: 258. oldal 1., 8. feladat
 • Jó tanulást kívánok:
 • Barták Péter

Kedves Tanulók!

Az Egri csillagok regényről készített olvasónaplót eddig Pók Patriktól, Kiss Pétertől, Szabó Kírától, Varga Ármintól és Habi Milántól kaptam meg. A többiekét is várom május 26-ig. Ebben segíthet ez az internetes játék:
https://view.genial.ly/5eba7d39c2ecf10d6a549d2c/game-breakout-egri-csillagok?fbclid=IwAR2XjZ__SpOs_z7a5liIHmqV-EVbkJpRos6o8Sokp2st2aag3RYLBamscS4

A mai irodalom órán gyakoroljuk a csütörtökön megírandó témazáró feladataihoz szükséges ismereteket. Aki ezeket most megoldja, annak könnyű jó dolgozatot írni csütörtökön.

 • Írj listát a tanult versek címeiről a költők megnevezésével! (Egy költő több helyen is szerepelhet)
 • Idézd fel a műnemekről tanultakat! A most tanult versek melyik műnembe tartoznak és miért?
 • Gyűjtsd össze a tanult költői eszközöket! Keress példákat a legutóbbi versekből! Legalább 5 féle költői eszközt találj, a most tanultakat is vedd figyelembe!
 • Mit nevezünk az irodalmi alkotásokban témának és rímszerkezetnek? Mi a rím?
 • Vizsgáld meg a tanult versek rímeit! Írj le legalább öt összecsengő, rímelő sorvéget!

Jó tanulást és felkészülést kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán összefoglaljuk A költészet üzenete című témakört. A tankönyvben a 167-től a 198. oldalig tart ez a fejezet. A lírai műfajok összefoglalásáról a 198. oldalon olvashattok. A videótanár erről itt található:
https://videotanar.indavideo.hu/video/Irodalom_Lirai_mfajok
Ez pedig egy rövid összefoglaló a műnemekről, benne a lírai műfajokkal (jobbra lent a kettős nyíllal lehet nagyítani, a középsővel lent léptetni):
https://prezi.com/bnzcvhpd5n2a/munemek-mufajok/
Házi feladat: tankönyv 198. oldal 1., 4. a,b, 5. feladat
A következő órán gyakorlunk, majd utána, jövő hét csütörtökön témazáró dolgozatot írunk ebből a fejezetből.
Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók! A mai irodalom órán befejezzük A költészet üzenete című fejezet feldolgozását, majd összefoglaljuk, gyakorolunk és a jövő héten megírjuk a témazáró dolgozatot. Mindenekelőtt hallgassátok meg Ady Endre: Karácsony című versének feldolgozását:
https://www.youtube.com/watch?v=3mot9ZamCpA
Elemzését a tankönyv 175-177. oldalán találjátok és itt is olvashattok róla: https://www.istenesversek.hu/karacsonyi-vers/ady-karacsonyi-versek/

Hasonlítsátok össze a népi és a költők által írt verspárokat a 170-171. oldalon. Milyen hasonlóságokat – különbségeket fedeztek fel? Ugyanezt tegyétek meg a Fölszállott a páva című népdal és Ady-vers esetében is: 173-174. oldal. Végül olvassátok el József Attila: Betlehemi királyok című versét a 177-178. oldalon, amit itt hallgathattok meg: https://www.youtube.com/watch?v=Iw91xCqk0Fw

Egy-egy verset sokféleképpen lehet értelmezni, úgy is mondhatjuk: a verseknek több rétege van, amit korosztályonként más és más a mondanivalója. Mit üzen a vers a kisgyerekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek?

Házi feladat: tankönyv 172. oldal 1., 2., 3., 174. oldal 1., 2., 177. oldal 1., 2., 178. 1., 2., 3.

Kedves Tanulók!
Ma Illyés Gyula: A tárgyakkal című versét elemezzük. Olvassátok el az irodalom tankönyv 191. oldalán!
Illyés Gyula verse azt a kérdést teszi fel: Mi a helyzet a tárgyakkal? Mennyire ragaszkodom hozzájuk? Kicsit kegyetlenül hangzik a vers első sora: „ A tárgyakkal maradtam.” Talán először berzenkedünk is ellene, hiszen ott vannak családtagjaink, rokonaink, barátaink, ismerőseink. Aztán, ha mélyebben belegondolunk, rádöbbenünk, hogy nem is ők vannak velünk a legtöbbet. Mindenki végiggondolhatja, melyik tárgyához ragaszkodik legjobban. Melyek azok az apróságok, amelyek mindennap elkísérnek bennünket. A szemüvegem? A telefonom? A táskám? A hátizsákom? A kedvenc cipőm? A tollam? A kabalám? Ha bánatunk vagy örömünk van, melyik tárgyunkhoz fordulunk, minek mondjuk el szóban vagy gondolatban érzéseinket, ha nem akarjuk senkivel megbeszélni?
Írjatok magatokról és kedvenc tárgyaitokról a vers alapján rövid fogalmazást!

Házi feladat: irodalom tankönyv 192. oldal, 1., 2., 3. feladat
Szorgalmi: 4., 5. 6. feladat + a Gondolkodó hiányzó részeinek kitöltése

A következő órán összefoglaljuk a versekről tanultakat, majd témazáró dolgozatot írunk, készüljetek rá!

Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán Ady Endre: A föl-földobott kő című versével ismerkedünk meg. Olvassátok el a tankönyv 188. oldalán, és nézzétek meg néhány előadásban:
https://www.youtube.com/watch?v=sGAwSFccgvs
https://www.youtube.com/watch?v=4HnDk9-YY4o
https://www.youtube.com/watch?v=xC6mOysrUm4
https://www.youtube.com/watch?v=INqBKohJeyU
https://www.youtube.com/watch?v=FvO6z05bjRg
A vers részletes elemzését itt találjátok:
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=vefoldobottko
Házi feladat: olvasni tankönyv 188-190. oldal, írásban: 188. oldal 3., 4., 5. feadat
Szorgalmi: rövid fogalmazás (6-8. mondat) írása a 190. oldal fekete alapú kérdései alapján.
Aki a verset megtanulja és elküldi nekem a felvételt, ismét ötöst kaphat.
Üdvözlettel:
Barták Péter

Kedves Tanulók!

Ezen a héten irodalom órákon két édesanyákról szóló verssel ismerkedünk meg, tekintve, hogy május első vasárnapja nálunk az anyák napja. Az elsőt bizonyára mindenki ismeri:

https://www.youtube.com/watch?v=V48WgNYovGY
https://www.youtube.com/watch?v=O1q6UhQJnHs
https://www.youtube.com/watch?v=PtZuvzRtMGI
https://www.youtube.com/watch?v=KoK-apq8cXo

Olvassátok el a verset a 193. oldalon. Azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes megtanulnia. Az első öt, aki elküldi a videót a hibátlan versmondásáról, az megkaphatja az ötöst. A költemény életrajzi hátteréről, keletkezési körülményeiről, költői eszközeiről az irodalom tankönyv 193- 194. oldalán olvashattok.

Házi feladat:
194. oldal Gondolkodó ábrájának lerajzolása és kitöltése a füzetben.
Fogalmazás készítése 6-8 mondatban Az én édesanyám címmel. Mutassátok be személyiségét, egész mondatokba foglalva külső és belső tulajdonságait, saját érzéseiteket, viszonyulásotokat hozzá. (Ha jól sikerül, a holnapi nyelvtan témazáró dolgozatban is felhasználhatod!)

Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán (2020.04.23.) Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram című versével ismerkedünk meg. https://www.youtube.com/watch?v=jiraZ9Z6x0w
https://prezi.com/psnijpuj-xfl/csokonai-vitez-mihaly-zsugori-uram/ (teljes képernyős megnyitás után alul a nyilakkal lehet oda-vissza lépegetni)
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=vezsugori

Elolvasni: irodalom tankönyv 180-182. oldal
Megtanulni: mi a jellemzés? Erről van szó az alábbi videó 8. perc 50 másodpercétől, persze nem árt az egész filmet megnézni. https://videotanar.hu/tananyagok/336/elbeszelo-nezopont-tortenetmondas-cselekmeny-epizod-helyszin-sze/

A nyelvtan témazáró dolgozatban is jellemzést kell majd készíteni fogalmazásként, ezért nagyon fontos megtanulni, gyakorolni!!!

Házi feladat írásban: irodalom tankönyv 181. oldal 1., 2., 3. feladat

7 hozzászólás “Magyar irodalom 6.b” bejegyzéshez

 1. Kedves Tanulók!
  Folytatjuk a Toldi összefoglalását.
  Házi feladatok:
  elolvasni: Irodalom tankönyv 164-166. oldal
  Vázlatot írni a füzetbe (50. óra):
  1. A Toldi eredete – történelmi személyiség, Ilosvai Péter műve, mesék Nagyszalonta környékén, Petőfi János vitéz művének példája
  2. A mű szerkezete – arányosság, szimmetria, 6+6 ének, két nagy fordulat, hét nap alatt öt sérelem éri Miklóst és öt erőpróbát kell kiállnia
  3. Toldi jelleme – segítő tulajdonságok: erő, bátorság, szeretet, becsületesség
  – gátló tulajdonságok: indulatosság, l
  lobbanékonyság, tanulatlanság, érzékenység
  4. A Toldi műfaja – elbeszélő költemény, jellemzői: nagyobb terjedelmű verses epikai mű, egy főhős, sok mellékszereplő több helyszínen
  5. A mű stílusa – elbeszélő hangvétel, gazdag szókincs, rengeteg költői eszköz (hasonlat, metafora, megszemélyesítés, allegória, tájleírás, természeti képek, jellemzés)
  6. A mű verselése – ütemhangsúlyos, páros rímű felező tizenkettes

  Aki a művet újra szeretné meghallgatni: https://mek.oszk.hu/03300/03309/mp3/

  Jó tanulást kívánok: Barták Péter

 2. Kedves Tanulók!
  Folytatjuk a Toldi összefoglalását.
  Házi feladatok: Elolvasni, megtanulni: Irodalom tankönyv, 167-168. oldal.
  A megbeszélt, csoportos munkában készülő prezentációkat a jövő héten szeretném látni elküldött fotók formájában. Akik már beadták a jól sikerült prezentációjukat, azok megkapják az ötöst: Balogh Panna, Kedves Dorina, Kiskó Boglárka, Kiss Márk, Vikor Zsófia.

 3. Kedves Tanulók!
  Újabb prezentációkat kaptam a Toldival kapcsolatos csoportmunkában elkészítve. Pók Patrik, Padragi Péter és Nagy Benedek együtt dolgozott, Patocskai Noel nem tudta a határidőt, ezért nem küldte a megbeszélteket, viszont önálló prezentációt készített. Mindenki megkapja munkájáért az ötöst. Csütörtökig várom Fazekas Levente, Bránya Benedek és Szabó Kíra csoportvezetőktől is a prezentációikat.
  Bizonyára észrevettétek, hogy a Krétában március 31-re előre jeleztem a témazáró felmérés megírását. Ehhez szeretnék videókat és felkészülési feladatokat ajánlani:
  https://zanza.tv/irodalom/romantika/arany-janos-eletmuve-epikus-kolteszete
  http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/6-osztaly/magyarirodalom/arany-janos:-toldi
  https://www.youtube.com/watch?v=AEM-ZBs7yhg
  https://www.youtube.com/watch?v=xWdakgQLpas
  https://www.youtube.com/watch?v=xxYnT3Y0ksU
  Jó felkészülést kívánok:
  Barták Péter

 4. Kedves tanulók!
  Új fogalomként megismerkedünk a jellemzéssel. Nézzétek meg, mit mond erről a videotanár (6. perc 40. másodpertől): https://www.youtube.com/watch?v=ItKdgaOx3g4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=4&t=0s&app=desktop
  Házi feladat: Nyelvtan tankönyv 90-92. oldal elolvasni, írásban: 92. oldal, 7., 8., 9. feladat.
  A 8. feladatot név nélkül készítsétek el, majd kurzusmegjegyzésként tegyétek fel ide. Kíváncsi vagyok, hányan ismernek rá az általatok jellemzett osztálytársatokra.
  A tavaszi szünetben mindenkinek kellemes Húsvétot, jó pihenést kívánok. Nálunk egy nappal hosszabb a szünet, mint máshol, mert a pedagógusoknak április 15-én tervezett nevelési értekezlet lesz (persze ez is digitálisan, nem személyesen). Találkozunk itt a virtuális teremben április 16-án, csütörtökön.
  Üdvözlettel:
  Barták Péter

 5. Kedves Tanulók!
  Egy újabb verssel ismerkedünk meg: Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
  https://www.youtube.com/watch?v=O0Bqy0–Kx4
  https://www.youtube.com/watch?v=6HehC9sNiF4

  https://cultura.hu/kultura/vers-a-hetre-csokonai-vitez-mihaly-a-remenyhez/

  Irodalom tankönyv 184-187. oldal elolvasni
  Megtanulandó fogalmak:
  1. versciklus – hasonló témakört, érzelmeket, motívumokat feldolgozó versfüzér (több vers együtt)
  2. elégia – lemondó, fájdalmas hangon múltbeli dolgokra emlékező lírai műfaj
  3. költői eszközök: ellentét, fokozás, túlzás
  4. verselés – időmértékes, trochaikus verselés (– u = hosszú, rövid szótagok váltakozása)
  5. allegória – elvont tulajdonság vagy fogalom megszemélyesítése, ami visszatérő, az egész versben jelen van, végigvonul

  Írásban: tankönyv 187. oldal, 1., 2., 3., 4., 5. feladat

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük