Magyar irodalom 6.b

Kedves Tanulók!
Köszönöm, hogy sokan bekapcsolódtak a videós beszélgetésbe, ami az utolsó lehetőség volt ebben a tanévben a találkozásra, legalább digitális, online formában. Egészen jól működött a dolog, a jövőben – ha szükséges – máskor is élhetünk ezzel a lehetőséggel. Akik vonalban voltak, azokkal megbeszéltük a tanév végi jegyeket nyelvtanból és irodalomból is. Akinek nem volt módja most bekapcsolódni, és kíváncsi az évzáró jegyeire, az írjon e-mailt és elküldöm neki.
A 7. osztály kötelező olvasmányai a következők lesznek:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmányok:
Robert Luis Stevenson: A kincses sziget
Márai Sándor: Csutora
Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést, tartalmas időtöltést, szórakoztató kikapcsolódást kívánok, találkozunk szeptemberben.
Üdvözlettel: Barták Péter

Kedves Tanulók!
Elkészült az Egri csillagok témazáró dolgozat értékelése. Elég jól sikerült, külön gratulálok Patocskai Noelnek, aki hibátlanul töltötte ki. Sajnos volt, aki többszöri megkeresésemre sem reagált és le sem adta a dolgozatát, erre kénytelen voltam elégtelent adni (Habi Milán). A kijavított dolgozatokat mindenkinek e-mailben elküldöm.
elégtelen 0 – 28 = 1 = 1
elégséges 29 – 40 = 2 = 2
közepes 41 – 60 = 3 = 5
jó 61 – 72 = 4 = 5
jeles 73 – 80 = 5 = 8
kitűnő 5* = 1
átlag: 3,9
Az utolsó irodalom órán, június 11-én, csütörtökön 9 órától szeretnék egy közös, online beszélgetést tartani, amire e-mailben kaptok majd üzenetet, amiben benne lesz a link és egy megnyitás gomb, amivel csatlakozhattok a beszélgetéshez. Várok mindenkit, hogy megbeszéljük a tapasztalatokat, kérdéseiteket, kéréseiteket.
Üdvözlettel:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
Utolsó erőpróba következik ebben a tanévben: mindenkinek elküldtem e-mailben a témazáró felmérést Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényéről. A szokott módon mentsétek el a saját eszközre, töltsétek ki és küldjétek vissza a bartak5806@gmail.com címemre.
Jó munkát kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán befejezzük Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének összefoglalását, és gyakorolunk a csütörtöki témazáró dolgozatra. Az olvasónaplókat pótlólag megkaptam Bránya Benedektől, Csapó Emmától, Kiss Márktól és Kiss Pétertől. Nem érkezett meg Bálint Anettől, Raffael Józseftől és Vikor Zsófiától, az ő produktumuk értékelése elégtelen. A többiek jó és jeles színvonalon teljesítették a feladatot. A jegyeket a Kréta rendszerben rögzítem.
A témazáró dolgozat megírásához a következő ismeretek szükségesek:
– Gárdonyi Géza életrajza
– a regény keletkezési körülményei, történelmi háttere
– a regény műfaji jegyei
– legfontosabb fő- és mellékszereplők
– a regény szerkezeti vázlata
– Hogyan ajánlanád a művet barátaidnak? (6-10 mondatos fogalmazás a műről)
Csütörtökön 9 órára mindenki megkapja e-mailben a témazáró dolgozatot. A szokott módon le kell menteni a saját eszközre, kitölteni, majd a kitöltött, mentett változatot visszaküldeni a bartak5806@gmail.com címemre.
Jó felkészülést kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán összefoglaljuk Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének fontosabb tudnivalóit iskolánk tanárának, Völgyi Gábornak a bemutatója alapján. Ezt a mellékeltben találjátok. A következő héten, június 4-én, csütörtökön megírjuk a témazáró dolgozatot, amivel lezárjuk ezt a tanévet. Az utolsó héten tervezek egy videóbeszélgetést a Classroom segítségével, amikor megbeszélhetjük a tapasztalatokat, kéréseiteket, és a következő tanév kötelező irodalmi alkotásait, olvasmányait.
Házi feladat:
Válaszolj a füzetedben a következő kérdésekre:
1. Ki volt Gárdonyi Géza? (születesi és elhalálozási időpontja, eredeti foglalkozása, főbb művei)
2. Miért választotta a mű címének az Egri csillagokat? Kik voltak ezek?
3. Mi a mű műfaja, melyik műnembe tartozik, melyek a műfaji sajátosságai?
4. Hány részből áll a mű? Melyik tetszik a legjobban és miért?
5. Melyek a visszatérő motívumok?
6. Fogalmazd meg legkevesebb 3, legfeljebb 6 mondatban, számodra milyen tanulsággal szolgált Gárdonyi Géza műve?
Jó tanulást és felkészülést kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
Kijavítottam A költészet üzenete fejezet témazáró dolgozatait, melyek általában nagyon jól sikerültek:
0 – 23 = 1 = 0
24 – 33 = 2 = 1
34 – 49 = 3 = 3
50 – 59 = 4 = 8
60 – 66 = 5 = 8
66 = 5* = 2
átlag: 4,2
Gratulálok a két kitűnőnek, Kedves Dorinának és Padragi Péternek. A kijavított dolgozatokat mindenkinek elküldöm e-mailben, hogy meglehessen nézni, és beírom a Kréta felületre a jegyeket.
A tanév hátralévő részében irodalomból már csak egy fejezetet kell lezárnunk, Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének feldolgozását. Erre két jegyet fogtok kapni: az olvasónaplóra, amit elkészítettek már a következők:

 • Balogh Panna
 • Fazekas Levente
 • Habi Milán
 • Kiskó Boglárka
 • Kedves Dorina
 • Patocskai Noel
 • Pók Patrik
 • Szabó Kíra
 • Varga Ármin
 • Varga Jázmin
 • Végh Milán
  A többiektől nagyon várom, mert a héten le fogom zárni az olvasónaplók osztályozását, és nem szeretnék senkinek sem elégtelent adni erre a munkára.. Szeretném, ha Kiss Péter is készítene saját maga egyet, az elküldött és egyébként nagyszerű prezentáció helyett, mert az egyértelműen mástól átvett anyag.
  A regény témazáró dolgozatát szintén meg kell írni a jövő héten, június 4-én. Addig még áttekintjük a dolgozatban szóba kerülő, az íróval és a regénnyel kapcsolatos tudnivalókat is.
  Házi feladat:
 • Irodalom tankönyv 245. oldal összefoglalását megtanulni a regény műfaji jellemzőiről.
 • 248. oldal Szerző és műve című ismertetést megtanulni a regény, történelmi regény műfaji sajátosságaival együtt.
 • Írásban: 258. oldal 1., 8. feladat
 • Jó tanulást kívánok:
 • Barták Péter

Kedves Tanulók!

Az Egri csillagok regényről készített olvasónaplót eddig Pók Patriktól, Kiss Pétertől, Szabó Kírától, Varga Ármintól és Habi Milántól kaptam meg. A többiekét is várom május 26-ig. Ebben segíthet ez az internetes játék:
https://view.genial.ly/5eba7d39c2ecf10d6a549d2c/game-breakout-egri-csillagok?fbclid=IwAR2XjZ__SpOs_z7a5liIHmqV-EVbkJpRos6o8Sokp2st2aag3RYLBamscS4

A mai irodalom órán gyakoroljuk a csütörtökön megírandó témazáró feladataihoz szükséges ismereteket. Aki ezeket most megoldja, annak könnyű jó dolgozatot írni csütörtökön.

 • Írj listát a tanult versek címeiről a költők megnevezésével! (Egy költő több helyen is szerepelhet)
 • Idézd fel a műnemekről tanultakat! A most tanult versek melyik műnembe tartoznak és miért?
 • Gyűjtsd össze a tanult költői eszközöket! Keress példákat a legutóbbi versekből! Legalább 5 féle költői eszközt találj, a most tanultakat is vedd figyelembe!
 • Mit nevezünk az irodalmi alkotásokban témának és rímszerkezetnek? Mi a rím?
 • Vizsgáld meg a tanult versek rímeit! Írj le legalább öt összecsengő, rímelő sorvéget!

Jó tanulást és felkészülést kívánok:
Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán összefoglaljuk A költészet üzenete című témakört. A tankönyvben a 167-től a 198. oldalig tart ez a fejezet. A lírai műfajok összefoglalásáról a 198. oldalon olvashattok. A videótanár erről itt található:
https://videotanar.indavideo.hu/video/Irodalom_Lirai_mfajok
Ez pedig egy rövid összefoglaló a műnemekről, benne a lírai műfajokkal (jobbra lent a kettős nyíllal lehet nagyítani, a középsővel lent léptetni):
https://prezi.com/bnzcvhpd5n2a/munemek-mufajok/
Házi feladat: tankönyv 198. oldal 1., 4. a,b, 5. feladat
A következő órán gyakorlunk, majd utána, jövő hét csütörtökön témazáró dolgozatot írunk ebből a fejezetből.
Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók! A mai irodalom órán befejezzük A költészet üzenete című fejezet feldolgozását, majd összefoglaljuk, gyakorolunk és a jövő héten megírjuk a témazáró dolgozatot. Mindenekelőtt hallgassátok meg Ady Endre: Karácsony című versének feldolgozását:
https://www.youtube.com/watch?v=3mot9ZamCpA
Elemzését a tankönyv 175-177. oldalán találjátok és itt is olvashattok róla: https://www.istenesversek.hu/karacsonyi-vers/ady-karacsonyi-versek/

Hasonlítsátok össze a népi és a költők által írt verspárokat a 170-171. oldalon. Milyen hasonlóságokat – különbségeket fedeztek fel? Ugyanezt tegyétek meg a Fölszállott a páva című népdal és Ady-vers esetében is: 173-174. oldal. Végül olvassátok el József Attila: Betlehemi királyok című versét a 177-178. oldalon, amit itt hallgathattok meg: https://www.youtube.com/watch?v=Iw91xCqk0Fw

Egy-egy verset sokféleképpen lehet értelmezni, úgy is mondhatjuk: a verseknek több rétege van, amit korosztályonként más és más a mondanivalója. Mit üzen a vers a kisgyerekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek?

Házi feladat: tankönyv 172. oldal 1., 2., 3., 174. oldal 1., 2., 177. oldal 1., 2., 178. 1., 2., 3.

Kedves Tanulók!
Ma Illyés Gyula: A tárgyakkal című versét elemezzük. Olvassátok el az irodalom tankönyv 191. oldalán!
Illyés Gyula verse azt a kérdést teszi fel: Mi a helyzet a tárgyakkal? Mennyire ragaszkodom hozzájuk? Kicsit kegyetlenül hangzik a vers első sora: „ A tárgyakkal maradtam.” Talán először berzenkedünk is ellene, hiszen ott vannak családtagjaink, rokonaink, barátaink, ismerőseink. Aztán, ha mélyebben belegondolunk, rádöbbenünk, hogy nem is ők vannak velünk a legtöbbet. Mindenki végiggondolhatja, melyik tárgyához ragaszkodik legjobban. Melyek azok az apróságok, amelyek mindennap elkísérnek bennünket. A szemüvegem? A telefonom? A táskám? A hátizsákom? A kedvenc cipőm? A tollam? A kabalám? Ha bánatunk vagy örömünk van, melyik tárgyunkhoz fordulunk, minek mondjuk el szóban vagy gondolatban érzéseinket, ha nem akarjuk senkivel megbeszélni?
Írjatok magatokról és kedvenc tárgyaitokról a vers alapján rövid fogalmazást!

Házi feladat: irodalom tankönyv 192. oldal, 1., 2., 3. feladat
Szorgalmi: 4., 5. 6. feladat + a Gondolkodó hiányzó részeinek kitöltése

A következő órán összefoglaljuk a versekről tanultakat, majd témazáró dolgozatot írunk, készüljetek rá!

Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán Ady Endre: A föl-földobott kő című versével ismerkedünk meg. Olvassátok el a tankönyv 188. oldalán, és nézzétek meg néhány előadásban:
https://www.youtube.com/watch?v=sGAwSFccgvs
https://www.youtube.com/watch?v=4HnDk9-YY4o
https://www.youtube.com/watch?v=xC6mOysrUm4
https://www.youtube.com/watch?v=INqBKohJeyU
https://www.youtube.com/watch?v=FvO6z05bjRg
A vers részletes elemzését itt találjátok:
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=vefoldobottko
Házi feladat: olvasni tankönyv 188-190. oldal, írásban: 188. oldal 3., 4., 5. feadat
Szorgalmi: rövid fogalmazás (6-8. mondat) írása a 190. oldal fekete alapú kérdései alapján.
Aki a verset megtanulja és elküldi nekem a felvételt, ismét ötöst kaphat.
Üdvözlettel:
Barták Péter

Kedves Tanulók!

Ezen a héten irodalom órákon két édesanyákról szóló verssel ismerkedünk meg, tekintve, hogy május első vasárnapja nálunk az anyák napja. Az elsőt bizonyára mindenki ismeri:

https://www.youtube.com/watch?v=V48WgNYovGY
https://www.youtube.com/watch?v=O1q6UhQJnHs
https://www.youtube.com/watch?v=PtZuvzRtMGI
https://www.youtube.com/watch?v=KoK-apq8cXo

Olvassátok el a verset a 193. oldalon. Azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes megtanulnia. Az első öt, aki elküldi a videót a hibátlan versmondásáról, az megkaphatja az ötöst. A költemény életrajzi hátteréről, keletkezési körülményeiről, költői eszközeiről az irodalom tankönyv 193- 194. oldalán olvashattok.

Házi feladat:
194. oldal Gondolkodó ábrájának lerajzolása és kitöltése a füzetben.
Fogalmazás készítése 6-8 mondatban Az én édesanyám címmel. Mutassátok be személyiségét, egész mondatokba foglalva külső és belső tulajdonságait, saját érzéseiteket, viszonyulásotokat hozzá. (Ha jól sikerül, a holnapi nyelvtan témazáró dolgozatban is felhasználhatod!)

Jó tanulást kívánok: Barták Péter

Kedves Tanulók!
A mai irodalom órán (2020.04.23.) Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram című versével ismerkedünk meg. https://www.youtube.com/watch?v=jiraZ9Z6x0w
https://prezi.com/psnijpuj-xfl/csokonai-vitez-mihaly-zsugori-uram/ (teljes képernyős megnyitás után alul a nyilakkal lehet oda-vissza lépegetni)
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=vezsugori

Elolvasni: irodalom tankönyv 180-182. oldal
Megtanulni: mi a jellemzés? Erről van szó az alábbi videó 8. perc 50 másodpercétől, persze nem árt az egész filmet megnézni. https://videotanar.hu/tananyagok/336/elbeszelo-nezopont-tortenetmondas-cselekmeny-epizod-helyszin-sze/

A nyelvtan témazáró dolgozatban is jellemzést kell majd készíteni fogalmazásként, ezért nagyon fontos megtanulni, gyakorolni!!!

Házi feladat írásban: irodalom tankönyv 181. oldal 1., 2., 3. feladat

7 hozzászólás “Magyar irodalom 6.b” bejegyzéshez

 1. Kedves Tanulók!
  Folytatjuk a Toldi összefoglalását.
  Házi feladatok:
  elolvasni: Irodalom tankönyv 164-166. oldal
  Vázlatot írni a füzetbe (50. óra):
  1. A Toldi eredete – történelmi személyiség, Ilosvai Péter műve, mesék Nagyszalonta környékén, Petőfi János vitéz művének példája
  2. A mű szerkezete – arányosság, szimmetria, 6+6 ének, két nagy fordulat, hét nap alatt öt sérelem éri Miklóst és öt erőpróbát kell kiállnia
  3. Toldi jelleme – segítő tulajdonságok: erő, bátorság, szeretet, becsületesség
  – gátló tulajdonságok: indulatosság, l
  lobbanékonyság, tanulatlanság, érzékenység
  4. A Toldi műfaja – elbeszélő költemény, jellemzői: nagyobb terjedelmű verses epikai mű, egy főhős, sok mellékszereplő több helyszínen
  5. A mű stílusa – elbeszélő hangvétel, gazdag szókincs, rengeteg költői eszköz (hasonlat, metafora, megszemélyesítés, allegória, tájleírás, természeti képek, jellemzés)
  6. A mű verselése – ütemhangsúlyos, páros rímű felező tizenkettes

  Aki a művet újra szeretné meghallgatni: https://mek.oszk.hu/03300/03309/mp3/

  Jó tanulást kívánok: Barták Péter

 2. Kedves Tanulók!
  Folytatjuk a Toldi összefoglalását.
  Házi feladatok: Elolvasni, megtanulni: Irodalom tankönyv, 167-168. oldal.
  A megbeszélt, csoportos munkában készülő prezentációkat a jövő héten szeretném látni elküldött fotók formájában. Akik már beadták a jól sikerült prezentációjukat, azok megkapják az ötöst: Balogh Panna, Kedves Dorina, Kiskó Boglárka, Kiss Márk, Vikor Zsófia.

 3. Kedves Tanulók!
  Újabb prezentációkat kaptam a Toldival kapcsolatos csoportmunkában elkészítve. Pók Patrik, Padragi Péter és Nagy Benedek együtt dolgozott, Patocskai Noel nem tudta a határidőt, ezért nem küldte a megbeszélteket, viszont önálló prezentációt készített. Mindenki megkapja munkájáért az ötöst. Csütörtökig várom Fazekas Levente, Bránya Benedek és Szabó Kíra csoportvezetőktől is a prezentációikat.
  Bizonyára észrevettétek, hogy a Krétában március 31-re előre jeleztem a témazáró felmérés megírását. Ehhez szeretnék videókat és felkészülési feladatokat ajánlani:
  https://zanza.tv/irodalom/romantika/arany-janos-eletmuve-epikus-kolteszete
  http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/6-osztaly/magyarirodalom/arany-janos:-toldi
  https://www.youtube.com/watch?v=AEM-ZBs7yhg
  https://www.youtube.com/watch?v=xWdakgQLpas
  https://www.youtube.com/watch?v=xxYnT3Y0ksU
  Jó felkészülést kívánok:
  Barták Péter

 4. Kedves tanulók!
  Új fogalomként megismerkedünk a jellemzéssel. Nézzétek meg, mit mond erről a videotanár (6. perc 40. másodpertől): https://www.youtube.com/watch?v=ItKdgaOx3g4&list=PL0hWfPdqf_3ZYrqOC0RTL4SAgxQS6tNxi&index=4&t=0s&app=desktop
  Házi feladat: Nyelvtan tankönyv 90-92. oldal elolvasni, írásban: 92. oldal, 7., 8., 9. feladat.
  A 8. feladatot név nélkül készítsétek el, majd kurzusmegjegyzésként tegyétek fel ide. Kíváncsi vagyok, hányan ismernek rá az általatok jellemzett osztálytársatokra.
  A tavaszi szünetben mindenkinek kellemes Húsvétot, jó pihenést kívánok. Nálunk egy nappal hosszabb a szünet, mint máshol, mert a pedagógusoknak április 15-én tervezett nevelési értekezlet lesz (persze ez is digitálisan, nem személyesen). Találkozunk itt a virtuális teremben április 16-án, csütörtökön.
  Üdvözlettel:
  Barták Péter

 5. Kedves Tanulók!
  Egy újabb verssel ismerkedünk meg: Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
  https://www.youtube.com/watch?v=O0Bqy0–Kx4
  https://www.youtube.com/watch?v=6HehC9sNiF4

  https://cultura.hu/kultura/vers-a-hetre-csokonai-vitez-mihaly-a-remenyhez/

  Irodalom tankönyv 184-187. oldal elolvasni
  Megtanulandó fogalmak:
  1. versciklus – hasonló témakört, érzelmeket, motívumokat feldolgozó versfüzér (több vers együtt)
  2. elégia – lemondó, fájdalmas hangon múltbeli dolgokra emlékező lírai műfaj
  3. költői eszközök: ellentét, fokozás, túlzás
  4. verselés – időmértékes, trochaikus verselés (– u = hosszú, rövid szótagok váltakozása)
  5. allegória – elvont tulajdonság vagy fogalom megszemélyesítése, ami visszatérő, az egész versben jelen van, végigvonul

  Írásban: tankönyv 187. oldal, 1., 2., 3., 4., 5. feladat

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük