Tantestülete

A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTESTÜLETE A 2018/2019-es TANÉVBEN

Ácsné Kerekes Gabriella – rajz, történelem, fejlesztő pedagógus – gyes

Ácsné Sebestyén Éva – angol nyelv

Barták Péter – magyar nyelv és irodalom, könyvtár

Béni Norbert – informatika szakos óraadó

Bizony Istvánné – testnevelés

Burkusné Berki Tímea – matematika, fizika

Cseresznyés Zsuzsanna – magyar nyelv és irodalom, ének, fejlesztő pedagógus

Farkas Zsuzsanna – magyar nyelv és irodalom, történelem

Huszárné Bacsárdi Valéria – matematika-kémia szakos óraadó

Járási Adrienn – testnevelés

Jurácsikné Vékony Anna – történelem, tánc

Keskeny Miklósné – tanító, német nyelv

Kőmives  Judit – intézményvezető, angol nyelv

Kucsera Károlyné Kovács Szilvia – magyar nyelv és irodalom, dráma

Kujberné Bankó Beatrix – tanító, informatika

Lendvai-Frikkel Attila – hittan óraadó

Megyesi Pálné – tanító, technika

Németh Adrienn – tanító

Oláh Viktória – intézményvezető-helyettes, angol nyelv

Papp-Szabó Natasa – tanító

Reichardné Réz Zsuzsanna – tanító

Rózsás Tímea – tanító, fejlesztő pedagógus

Rocska Marianna – biológia, földrajz, kémia

Somogyi Veronika – intézményvezető-helyettestanító

Somogyvári Róbertné – tanító

Szabó Hedvig Zsuzsanna – tanító

Szabóné Kramaszta Márta – tanító

Szilvásiné Szabó Csilla – tanító

Tóth Zsuzsa – testnevelés, természetismeret – gyes

Vaczula Róbertné – tanító

Vázsonyiné Gombosi Hajnalka – tanító