Iskolai ügyek napirenden – ülésezett a diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzatának (DÖK) szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy évente legalább egyszer össze kell hívni a szervezet közgyűlését, amely a DÖK vezetőiből, az egyes osztályok képviselőiből, a DÖK munkáját segítő pedagógusokból, a tantestület meghívott tagjaiból és az intézmény vezetőjéből áll. A közgyűlés célja, hogy megvitassák az iskola aktuális ügyeit, a diákok által felvetett ötletekre megvalósítható megoldásokat keressenek.

A május 7-én megtartott közgyűlésen számos, a tanulók által megfogalmazott és képviselőik által ismertetett probléma terítékre került. A diákok több padot, fát és szemetes tárolót szeretnének az udvarra. Felvetették, hogy a bitumenes pályát nem lehetne-e füvesíteni, a kosárpalánk láncait hálóra cserélni, hogy a labda ne akadjon fenn. Szeretnék, ha az óraközi szünetek hosszabbak lennének és ne kelljen mindig az udvarra kimenni, legyen több szabadidő és iskolai program. Jó lenne javítani vagy cserélni a folyosói szekrények ajtajait és redőnyöket szerelni valamennyi ablakra, valamint több működő egeret beszerezni az informatikai termek laptopjaihoz. Felmerült az is, hogy a tantermekben lévő interaktív táblák folyamatos használatához javítani szükséges a hálózat nélküli (wifi) kapcsolatot. A menza ételeinek változatosságát és minőségét több kritika érte, valamint jelezték, hogy lehetnének az iskolában étel- és italautomaták is.

A különböző felvetésekre Kőmives Judit intézményvezető válaszolt, felhasználva a jelenlévő tanárok kiegészítéseit. Elmondta, hogy az iskolai órák számát, a tanév rendjét minisztériumi jogszabályok határozzák meg, ez egységes az egész országban. Nem lehet tehát kevesebb tanórát tartani, hosszabb évközi szüneteket beiktatni, az óraközi szünetek tekintetében pedig a legtöbb intézmény ennél is kevesebb szünetet biztosít. Az órarend összeállítása igen bonyolult, többtényezős feladat, főleg úgy, hogy – ahogyan nálunk is – több szaktanári állás betöltetlen. Mindenki a lehető legjobb megoldásra törekszik. A javítások, cserék, beszerzések anyagi feltételeinek biztosítása az intézmény fenntartójának – a mi esetünkben a Veszprémi Tankerületi Központnak – a feladata, ahol szintén csak az adott pénzügyi keretből gazdálkodhatnak. Évről évre jelezzük a problémákat, betervezzük a költségvetésbe a szükséges beszerzéseket. Jelenleg is van több ígéret néhány most is felvetett probléma megoldásának fedezetére, de sajnos nem mindig és mindenre van pénz. Az udvar jelzett problémáit megpróbálják megoldani, kérve a tanulók és szüleik hatékony közreműködését. Jó esély van az iskolai wifi hálózat minőségi javítására is még az idei tanévben. Bízik benne, hogy folyamatos együttműködéssel a legtöbb felvetés megoldódik a közeljövőben.