Közzétételi lista

Közzétételi lista 2019

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § és 24.§ értelmében intézményünk az alábbiakban teszi közzé a jogszabályban meghatározott adatokat:

13-2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018-19. tanév rendjéről

2018-19. tanév programterve – frissített

A fenntartó által engedélyezett osztályok

A Horváth István Általános iskola nyitvatartási és csengetési rendje

Alsós tanóránkívüli foglalkozások

Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan, osztályzatok szerepe

Étkezési térítési díjak

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

Felsős tanórán kívüli foglalkozások

Felvétel, átvétel, beiratkozás ideje

Fenntartói ellenőrzések

Horváth István Általános Iskola felvételi körzete

Iskolánk pedagógusai, dolgozói

Országos kompetenciamérés eredménye 2017

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Vizsgák