Újabb boldogság óra iskolánkban

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, új projekt előkészítésébe kezdett iskolánk. Csatlakozni szeretnénk a Boldog Iskolák Hálózatához, hogy az egyéni tapasztalatokra és a pozitív pszichológia eredményeire építve, annak módszereit alkalmazva megismertessük a tanulókat a boldogság főbb összetevőivel. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. Az előző beszámolónkról itt olvashatnak.

A Boldogság óra témaválasztását a 3. b-ben hosszú ötletelés előzte meg, hogy mely mesék, történetek alkalmasak a „ Mi lett volna, ha..” történet megírására. Harmadik osztályban belépő új tantárgy a fogalmazás. Nagy kihívás elé állította a gyerekeket. Kordába kellett tartani a fantáziát, be kellett tartani formai, tartalmi szabályokat. Éppen futó mozifilmektől a klasszikus mesékig vetődtek fel témák, megoldások. Végül egy népmesére esett a választás. A gyerekek szerint ebben sok tanulságot lehet felfedezni, és az ő mesebefejezésükből lehet tanulni.

A két kecske

Két kecske legelészett a sebes patakkal szabdalt legelőkön. Egyik a jobb a másik a bal parton. Mindketten azon gondolkodtak, hogy a másik oldalon bizonyosan ízletesebb a fű, hiszen a társuk jóízűen legelészik. Keskeny híd vezetett a túloldalra. Kapta magát az egyik és felmászott a pallóra. Amikor meglátta a túlfelőli, ő is sietve felkapaszkodott a másik végén. Amelyik kecske előbb lépett a hídra, az ifjú volt, amelyik később az idősebb.

Azt mondja az egyik a másiknak: – Miért jöttél fel a pallóra, ha láttad, hogy fenn vagyok? – Azért, mert én öregebb vagyok – mondta az idősebb. – Fordulj vissza! – Vízbe löklek! – kiáltott a fiatal. Összeakasztották a szarvukat és nyomták egymást előre-hátra. Egyszer csak elvesztették az egyensúlyukat és beleestek a patakba.

Küszködtek a sodrással, majd rádöbbentek, hogy csak együtt, egymást segítve tudnak kievickélni. – Milyen buták voltunk! Fogadjuk meg, hogy nem leszünk többet egymással tiszteletlenek, durvák és mindig mindent meg fogunk higgadtan beszélni. Így is tettek. Azóta együtt róják a legelőket békességben, barátságban.

További fotók, képgaléria