Továbbtanulásról

A továbbtanulásról (2011-12):

A középfokú iskolák október 31-ig felvételi tájékoztatóban közlik az iskolákkal kapcsolatos felvételi eljárás rendjét.

Szeretném felhívni nyolcadik osztályos tanulóink szüleinek figyelmét a továbbtanulással kapcsolatos rendelkezésekre. A tanuló tetszőleges számú (javasoljuk, hogy csak három) jelentkezési lapot töltsön ki, egy-egy lapon egy iskolát, az egyes iskoláknál több szakirányt is megjelölhet. A tanuló a jelentkezési lapok számától függetlenül külön adatlapon feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több lap esetén feltünteti a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorban előrébb álló felvételi kérelem elfogadása esetén a hátrább állót semmisnek kell tekinteni.

A tanuló (4.; 6. évfolyam) gimnázium 9. évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott középiskola részére. A tanuló több jelentkezési lapot nyújthat be.

2011. december 10-ig kell jelentkezni a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára.

Ha van felvételi vizsga arra december 10-ig központilag kiadott jelentkezési lapon kell jelentkezni; a vizsga a 6 illetve 8 évfolyamos gimnáziumokban 2012. január 20-án 14.00-órakor, a nyolcadikosoké 21-én 10 órakor lesz az arra kijelölt iskolában. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkezők 2012. január 21-én 10 órakor írják a felvételit. Pótfelvételi 2012. január 26-án 14 órakor azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Az írásbeli felvételi eredményéről a középiskolák február 9-én értesítik a tanulókat.

A 4.; 6.; 8. osztályosok jelentkezési lapjához OM azonosító szám szükséges. Az iskola február 17-ig továbbítja a lapokat a megjelölt iskoláknak.

Az általános iskola egy alkalmat köteles biztosítani a tanulók, szülők számára az adatlap módosítására. Nálunk ez március 14-19. A beírt jelentkezések nem, csupán a sorrend változtatható, illetőleg a megadott iskolák újabb tagozatai vehetők fel. Új tagozat csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. A módosított lapokat március 20-án kell az iskolának elküldeni. A felvételről 2012. április 25-ig kell az értesítést megküldeni az iskolának és a jelentkezőknek.

A beiratkozások június 27-29. között lesznek.

A jelentkezési lapot mindkét szülő és a tanuló (ha 14. életévét betöltötte) írja alá. Azt, hogy a másik szülő nem jogosult az aláírásra (bíróság korlátozta szülői jogait, ismeretlen helyen tartózkodik) a felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia. Az iskola abban az esetben is továbbítja a jelentkezési lapot, ha azt a külön élő szülő nem írta alá.

A tanulók 18 éves korukig tankötelesek, így amennyiben a tanulónak egyetlen iskolába sem sikerül felvételt nyernie a jegyző segítségével kijelölt iskolában kell tankötelezettségét teljesítenie.

Javaslom, hogy a tanulók szüleikkel vegyenek részt a nyílt napokon, melyek egy részét már október, november hónapban megszervezik az iskolák.