Tisztelt Szülők!

Iskolánk Szervezeti és működési szabályzatának 6. pontja szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel.

Az intézmény zavartalan működése, a tanulók védelme, valamint az intézményi vagyon megóvása érdekében az iskolába való belépés és benntartózkodás csak hivatalos ügyek intézése céljából az intézmény hivatalos helyiségében engedélyezett azon személyek részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel.

Tanítási órát sem tanuló, sem felnőtt nem zavarhat meg. Az ebédlőbe a helyiség tisztasága érdekében kizárólag a konyha dolgozói, a pedagógusok és a tanulók léphetnek be. A szülők, hozzátartozók gyermekeiket, rokonaikat az épület előtt várhatják meg, az előtérbe, folyosókra, osztálytermekbe nem léphetnek be.

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben:

  1.  a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor,
  2. a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,
  3. az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, intézményi tanács stb.) tagjai a tevékenységük gyakorlása érdekében.

Kérjük a tanulók nyugodt, eredményes munkavégzése érdekében a szervezeti és működési szabályzat vonatkozó pontjainak maradéktalan betartását!

Pétfürdő, 2019. október 15.

Kőmives Judit intézményvezető