Pályaorientációs mérést végeztünk a nyolcadik évfolyam tanulóinak

A pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolításáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése rendelkezik. Az oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók.

A rendelet alapján a pályaorientációs vizsgálatot 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között kellett megszervezni. Iskolánkban október 1-én a 8.b, október 4-én a 8.a osztály tanulói regisztrálták magukat és végezték el az online mérést az Oktatási Hivatal által elkészített digitális mérő és támogató eszközzel.

A vizsgálat célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról. A javasolt
továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára.

Vélemény, hozzászólás?