Az új tanév járványügyi szabályai intézményünkben

Iskolánk vezetése az Emberi Erőforrások Minisztériuma járványügyi intézkedési terve (protokollja) és a fenntartó iránymutatása alapján elkészítette az intézményünkre vonatkozó eljárásrendet. A protokoll szerint intézményünk mindkét épületébe – a tanulók és családjaik, a pedagógusok, az iskolai dolgozók védelme érdekében – kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek léphet be. A tanulók egészségi állapotáról a szülőknek szeptember 1-ig az iskola főépületének bejáratánál elhelyezett nyomtatványon nyilatkozniuk kell. Ugyanitt találják meg a 2020/2021 tanév napközi ellátásra vonatkozó alsós és felsős igénylőlapot is.

A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék el az iskolába, gondoskodjanak a mielőbbi orvosi vizsgálatról a tanulótársak, pedagógusok és itt dolgozók védelme érdekében. Arról is kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A tanulók, pedagógusok és dolgozók az intézménybe való belépés előtt kötelező, érintésmentes hőmérésen vesznek részt. Amennyiben lázuk van, illetve más tüneteket mutatnak (száraz köhögés, íz- és/vagy szaglás elvesztése, levertség, hasfájás, hasmenés stb.), nem vehetnek részt az oktatásban, haza kell menniük.

A tanulók szüleit erről értesítjük, szükség esetén – vagy napközbeni rosszullétkor – a gyermekek a kijelölt elkülönítőben várakoznak szüleik intézkedéséig. Az intézmény vezetése haladéktalanul értesíti az iskolaegészségügyi orvost is, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A beteg gyermeknek és felügyeletüket ellátó személyeknek kesztyű és maszk használata kötelező.

A Hősök terén lévő épületünkben 1-3. évfolyamig reggelente ügyeletet biztosítunk 6.00 órától. A gyerekek a főbejáraton egyedül jönnek be, a pedagógiai asszisztens nekik kézfertőtlenítést és lázmérést végez. A többieknek gyülekező fél 8-tól a Hősök terei iskola hátsó udvarán. Szülők a gyerekeket a kapuig kísérhetik, onnan egyedül jönnek be az udvarra. Ahogy érkeznek a gyerekek, kézfertőtlenítés és lázmérés történik pedagógiai asszisztens és az ügyeletes pedagógus segítségével. Ezután léphetnek be a gyerekek az iskola épületébe. Eső esetén az 1. bejáraton jönnek be a tanulók az előzőekben leírt protokoll szerint. A napközi végeztével 15 órakor a napközit tartó pedagógus az 1. bejáraton engedi ki a gyerekeket, a szülők ott várhatják őket. 15-16 óra között a gyerekek az udvaron tartózkodnak. A szülők a hátsó bejáratnál várják a gyermeküket.

A Berhidai úti főépületbe a 4. és 5. évfolyamosok kizárólag az utcafronti főbejáraton keresztül, a 6., 7. és 8. évfolyamosok az udvari oldal bejáratánál léphetnek be és hagyhatják el az épületet. Azok a gyermekek, akiknek iskolai reggelijük van, reggelente szintén az udvari bejáratot használják.

A tanítás az időjárástól függően, folyamatosan nyitott ablakok mellett folyik, az óraközi szünetekben intenzív szellőztetéssel. Zárt térben, az órákon, egyéb foglalkozásokon a maszk viselése a saját és mások egészségének védelmében kifejezetten ajánlott.

A tanulóknak az intézménybe történő belépés után, valamint meghatározott időközönként, kiemelten étkezések előtt szervezetten és felügyelet mellett fertőtleníteniük kell a kezüket, illetve szappannal kezet kell mosniuk.

Az épületben csak saját osztálytársaik körében tartózkodhatnak, kivéve a csoportbontású órákat. Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra legyen szükség. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodtunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával, bútorok átcsoportosításával.

Mindenütt, ahol a legalább 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, például a folyosókon, mosdókban, az épületbe történő ki és belépéskor, ebédlő előtti várakozáskor elvárjuk a maszk viselését. Óraközi szünetekben az osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül, illetve a főépület előtt és az udvarainkon, ahol fokozott felügyelet mellett tartózkodhatnak. Mind az intézmény területein, udvarain, mind az intézmény épületei előtt tilos a tanulói, szülői csoportosulás.

Kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók feltétlenül kapjanak otthon is részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. Az intézménnyel kapcsolatos információkat e-mailben, az iskolai honlapon és Facebook oldalunkon, illetve a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. Csak az így szerzett információkat tekintsék hitelesnek és hivatalosnak. Segítő és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!

A szükséges nyilatkozatokat és a szabályozás teljes szövegét itt találják:

Szülői nyilatkozat vírusmentességről

Napközi igénylése alsós

Napközi igénylése felsős

Az iskolába járás szabályai 2020