További korlátozások az iskolákban

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált az Oktatási Hivatal köznevelési intézmények részére korábban kiadott intézkedési tervének kiegészítése, illetve módosítása. Az Emberi Erőforrások Minisztere levélben tájékoztatta erről az intézményvezetőket szeptember 7-én este. Iskolánk vezetése és pedagógusai kérnek mindenkit, hogy szigorúan tartsák be az alábbi intézkedéseket!

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az intézményeknek tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Minden köznevelési intézménynek azt javasolják, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra: az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítása, szellőztetés), zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasolják felfüggeszteni.

Az éttermi étkeztetés során igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt (például osztályoknak kijelölt területek biztosításával).

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.9 értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.