Továbbtanulással kapcsolatos eredmények

Továbbtanulás a 2012/2013-as tanévben

Minden tanévben a végzős tanulók és az osztályfőnökök számára kiemelt feladat a továbbtanulás. A korábbi tanévek során az osztályfőnöki órákon a tanulókkal, a szülői értekezleteken a szülőkkel rendszeresen foglalkoztunk ezzel a témával. Igyekeztünk elérni, hogy a tanulók a képességeiknek és érdeklődésüknek legjobban megfelelő iskolában tanuljanak tovább. A szülőknek, a 14 éves diákoknak és segítő osztályfőnököknek nehéz feladat ennek megfelelni, hiszen nagyon sok tényező befolyásolta a megjelölt, megcélzott iskola kiválasztását.

A továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb információkat, időpontokat, határidőket írásban közöltünk a szülőkkel, tanulókkal, így mindenki pontosan tudhatta, hogy melyek a határidők és ezeket be is tartották a szülők a jelentkezésekkor.

Az első félévben Kocsis Antal betegsége miatt a 8.a pótosztályfőnöke Kocsisné Vörösházi Villő volt, aki a pályaválasztás előkészítésében is kivette részét,  ezúton is köszönjük lelkiismeretes munkáját.

Segítséget jelentett a pályaválasztásnál, hogy a Megyei Pedagógiai Intézetből két szakember tartott előadást iskolánkban hetedikes és nyolcadikos diákoknak. A pályaválasztási előadás is befolyásolta a diákok iskolaválasztását. Az előadás után a diákok nagy része részt vett egy pályaválasztási tanácsadáson, amely során számítógépes programok segítségével egyénileg kaptak eredményt és útmutatást az iskolaválasztáshoz.

Mivel az Arany János tehetséggondozó program több tanulót is érdekelt, ezért felvettük a kapcsolatot a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium igazgatójával. A gimnázium pályaválasztási felelőse és a programban résztvevő nevelőtanár meghívásunkra kihelyezett órát tartott a diákok és érdeklődő szülők részére. Végül a programra 3 tanulónk jelentkezett, akik az előírások szerinti ügymenetet végigjárva sikeresen felvételt nyertek. A jelentkezők nevében is köszönjük az Önkormányzat támogatását, akik még ösztöndíjat is megszavaztak tanulóinknak.

Örömmel vesszük, hogy a tehetséges tanulóknak így lehetőséget biztosítottak egy-egy kiemelt gimnáziumban való tanulásra: Lovassy László Gimnázium Veszprém (2 tanuló); Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár (1 tanuló)

A szokásos szülői értekezleteken kívül külön továbbtanulási szülői értekezletet tartottunk novemberben a két nyolcadik osztálynak.

A már hagyományos Pályaválasztási Napon Veszprémben 24 tanuló, Székesfehérváron 2 tanuló és szülei vettek részt, melyen első kézből, az ott megjelent középiskolák igazgatói, helyettesei és pályaválasztási felelőseitől kaphattak válaszokat a továbbtanulással, felvételikkel kapcsolatban.

Minden tanulónk számára  megrendeltük a nagyon hasznos „Iskola előtt, iskola után”  című könyvet, amely az egyik legfontosabb információforrás a tanulók, szülők számára, és amely most ingyenes volt. A könyvben közölt pályaválasztási tájékoztatók pontos időpontjai alapján minden tanulónk részt tudott venni  a kiszemelt iskola pályaválasztási tájékoztatóján.

A felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára („központi felvételi” matematika és magyar nyelv és irodalomból) 14 tanulónk jelentkezett, az elért eredményekről (pontszám) visszajelzést kaptunk és ezeket mellékeltük a jelentkezési lapokhoz az érintett iskolák számára. 13 tanulónk ezen felül a középiskolák saját felvételi vizsgáján, elbeszélgetésén vett részt.

A továbbtanulók száma összesen 32 fő, ebből 31 nyolcadik osztályos, 1 negyedik osztályos tanuló pedig nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezett.

Továbbtanuló tanulóink száma iskolatípus és a megjelölt felvételei helyek szerint:

Iskolatípus 1. helyen 2. helyen 3. helyen Összesen
Gimnázium 4 évfolyam 3 1 4
5 évfolyam

(nyelvi előkész.)

5 5
  8 osztályos gimnázium 1     1
Szakközépiskola 4 évfolyam 11 1 12
5 évfolyam (nyelvi előkészítővel) 1 1
Szakiskola 9-11. osztály 8 1 9
Összesen: 28 2 2 32

A 8/A osztály továbbtanulási adatai:

Iskolatípus 1. helyen 2. helyen 3. helyen Összesen
Gimnázium 4 évfolyam 2 1 3
5 évfolyam

(nyelvi előkész.)

2 2
6 évfolyam
8 évfolyam
Szakközépiskola 4 évfolyam 5 5
5 évfolyam (nyelvi előkészítővel) 1 1
Szakiskola 9-11. osztály 4 1 5
Összesen: 13 1 2 16

A 8/B osztály továbbtanulási adatai:

Iskolatípus 1. helyen 2. helyen 3. helyen Összesen
Gimnázium 4 évfolyam 1 1
5 évfolyam

(nyelvi előkész.)

3   3
6 évfolyam
8 évfolyam
Szakközépiskola 4 évfolyam 6 1 7
5 évfolyam (nyelvi előkészítővel)
Szakiskola 9-11. osztály 4 4
Összesen: 14 1 15

Az adatokból látható, hogy tanulóink 90%-a az első helyen megjelölt helyre nyert felvételt. Ez talán mutatja, hogy a tanulók a képességeiknek megfelelő iskolát választottak és szerencsére az elképzelt intézményben folytathatják tanulmányaikat. Meg kell azonban jegyezni, hogy az középiskolák nagy része a „fejkvóta” kényszere miatt igyekszik minél több tanulót felvenni.

A 32 nyolcadikos tanulóból 22-en nyertek felvételt érettségit adó gimnáziumba ill. szakközépiskolába, ami a tanulók 70%-a.

A  nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezett 1 tanulónkat felvették a megjelölt középiskolába (Akkermann Anna).

Összegzésként örömmel jelenthetem, hogy minden tanulónkat felvették, tanulmányaikat a 2013/2014-es tanévben középiskolában folytathatják. Kíváncsian várjuk a középiskolák visszajelzését tanulóink félévi eredményeiről.