Javíts egy jegyet!

Keressük az iskola legszorgalmasabb tanulóit és osztályait

Ahogyan ennek a tanévnek az elején meghirdettük, elindítjuk iskolánkban a Javíts egy jegyet! mozgalmat. Ennek célja, hogy mindenkit ösztönözzünk a hatékony tanulásra, minél jobb érdemjegyek megszerzésére. Ez hozzájárulhat a folyamatos tanuláshoz, ahhoz, hogy kevesebben rontsák le osztályzatukat, esetleg bukjanak meg, és veszélyeztessék továbbtanulásukat.

Az őszi szünet után elérkezett az idő, hogy komolyan vegyük a célokat, és az első félév végére az előző tanévhez képest feljebb emeljük az átlagosztályzatokat. Ennek érdekében a következő ösztönzési, jutalmazási rendszert vezetjük be:

  • jutalmat kap minden tanuló másodiktól negyedik, valamint negyediktől nyolcadik osztályig, aki bármely tantárgyból legalább egy osztályzatot képes javítani az előző tanév év végi jegyéhez képest.
  • További feltétel, hogy a többi tantárgy jegye nem romlik, illetve az új tartárgyakból legalább közepes érdemjegyet ér el.
  • Az a tanuló, akinek bármely tantárgyból jeles ért el az előző tanévben és nem rontja le, bejelentheti valamelyik osztálytársa tanulásának segítését. Ha ezt sikerül elérniük, mindketten jutalomban részesülnek.
  • Az a tanuló, aki az előző tanév végén kitűnő eredményt ért el, és félévkor ugyanígy teljesít, szintén jutalmat kap.
  • Alsó és felső tagozatban az az osztály, amelyikben a legtöbb tanuló az ismertetett feltételekkel javít érdemjegyein, extra jutalmat kap, kivéve azokat, akik nem javítottak az előző tanévhez képest.

Megszerezhető jutalmak:

  • Az egy vagy több jegyet javító tanulók, valamint azok, akik megőrzik kitűnő érdemjegyeiket, és azok, akik bizonyíthatóan hozzásegítik osztálytársukat a javításhoz, a diákönkormányzat által megszavazott tárgyjutalomban részesülnek, továbbá belépőt kapnak a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár filmvetítésére.
  • Az a tanuló, aki félévig bármely tantárgyból legalább egy jegyet javít az előző tanévhez képest és nem ront a többin, szaktanári dicséretben, aki kettő vagy több tantárgyból javít, osztályfőnöki dicséretben részesül.
  • Az az alsó és felső tagozatos osztály, amelyikben a legtöbb tanuló jutalomban részesül, elnyeri Az iskola legszorgalmasabb osztálya 2021/2022 címet, és egy szabadon felhasználható, tanítás nélküli napot nyer az osztályfőnök szervezésében, kivéve a jegyet rontó tanulókat, akik aznap kötelesek a párhuzamos osztályban jelen lenni.

Induljon hát a verseny, mindenkinek eredményes tanulást, az előző tanévhez képest jobb érdemjegyeket és osztályonként minél több jutalmat kívánunk.

Vélemény, hozzászólás?