Megtörtént a leendő elsősök beiratkozása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján a tanköteles tanulók beíratását az első évfolyamra idén április 12-13-i időpontban rendelték el.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermeküket a szülők a hirdetményben közzétett időpontban voltak kötelesek beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A rendelet értelmében iskolánk mindkét megadott napon, csütörtökön és pénteken este hét óráig fogadta a leendő első osztályosokat és szüleiket Pétfürdőn, a Hősök tere 1. számú iskolaépületben. Felső képünkön adategyeztetés, a szükséges dokumentumok ellenőrzése folyik: Nagy Andrásné (jobbról) íratja be az iskolába kislányát, Nagy Sárát (középen Vázsonyiné Gombosi Hajnalka tanítónő). Sára örömmel fogadja a minden megjelent gyermeknek kikészített ajándékot (alsó kép).