Iskolapadba ültek a pedagógusok

A tanév csak a diákoknak ért véget június 15-én. Az iskola pedagógusainak egy része megkezdte a gyerekek különféle táboroztatását, nagyobbik részük pedig 30 órás továbbképzésen vesz részt. Az EFOP 3.1.2 projekt pályázati képzésének  célja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertanának elsajátítása.

A továbbképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében valósul meg. Célja a különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igényló gyermekek sajátosságainak megismerése, a velük való fejlesztési lehetőségek megláttatása, gyakorlati módszerek feltérképezése, ötlettár készítése.

A továbbképzés vezetője Muzsik Marianna, aki egy pedagógiai szakszolgálat munkatársa. Segítségével a pedagógusok áttekintik a kapcsolódó fogalmakat, SWOT analízist készítenek saját intézményük erősségeiről, gyengeségeiről, veszélyeiről és lehetőségeiről. Sorra veszik a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylők tulajdonságait, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek okait, típusait. Foglalkoznak a sajátos nevelési igényekkel is. Áttekintik a pedagógus szerepeket, a súlypontozás mikéntjét, fontosságát. Végül megismerkednek s terápiás lehetőségekkel, a segítő módszertannal, az élménypedagógia fontosságával is. A továbbképzés végén konkrét esettanulmányt és saját magukra vonatkozó fejlődési tervet készítenek.