Jól sikerült fórum iskolánk jelenéről, jövőjéről

Nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak intézményünk szeptember 30-i fórumára, amelyet az iskola eddigi eredményeinek ismertetésére és jövőbeli fejlődésének megbeszélésére hirdettünk meg.

A település alpolgármesterét, Láng Gézát, az önkormányzati képviselőket, bizottsági elnököket, tagokat és a megjelent szülőket, pedagógusokat Barták Péter intézményvezető-helyettes köszöntötte. Azért szerveztük ezt az alkalmat – fogalmazta meg a fórum célját -, hogy megismerjük a tanulók szüleinek és a település meghatározó személyiségeinek véleményét az iskola elképzelt jövőjéről, ötleteket osszunk meg és kapjunk ezzel kapcsolatban.

Kőmives Judit intézményvezető prezentációjában ismertette az iskola épületeiben és eszközparkjában végrehajtott fejlesztéseket, beruházásokat, a pedagógusállomány személyi és módszertani megújulását. Vázolta azokat a lehetséges irányokat, amelyeket az iskola vezetése és pedagógusai kívánatosnak és lehetségesnek tartanak a gyermekek minél hatékonyabb és eredményesebb nevelése-oktatása érdekében.

Kiemelte: az iskola eddigi eredményei feljogosítják az intézmény vezetését és tantestületét arra, hogy újabb célokat tűzzenek ki az idegen nyelvi képzés és a sportorientáció területén. Mint mondta, az iskola végzősei már most teljesítik a két tanítási nyelvű oktatás jogszabályban előírt feltételét, miszerint 8. osztályban a tanulók 60 százalékának B1 típusú nyelvvizsgát kell tenniük. Tanulóink az országos, régiós és megyei versenyeken is kiválóan szerepelnek.

A sport területén pedig folyamatosan kiemelkedő eredményeket érnek el a gyerekek például a kosárlabda (megyei korosztályos 1. illetve 3. hely), birkózás (területi 3. hely), a labdarúgás, futsal, atlétika, ritmikus sportgimnasztika sportágakban. Ez ösztönöz bennünket a jövőben, hogy az első osztályainkat nyelvi irányultsággal és sport orientációval indítsuk.

Dombi Norbert önkormányzati képviselő, a humán bizottság elnöke hozzászólásában felidézte a háromlábú szék hasonlatát, amely az iskola – szülő – gyermek háromszögét tekinti minden iskolával kapcsolatos elképzelés alapjának. Azt várja, hogy a gyermek az iskolában kapja meg a lehetőséget a magabiztos tudás megszerzésére. Örömmel látja, hogy ez a pétfürdői iskola esetében így is van. Erre kiváló bizonyíték az önkormányzat által támogatott, helybeli ösztöndíjasok előremenetele évről évre, amellyel ő, mint a humán bizottság elnöke gyakran találkozik. A kéttannyelvűségről elsőként a multikultúra jut eszébe, de nem ezért tartja fontosnak, hanem a munkavégzéshez, beilleszkedéshez, előremenetelhez szükséges.

Nagy Zsolt önkormányzati képviselő, a PMTE elnöke szerint nagyon jó az ötlet, hogy sport orientációjú osztály induljon, a PMTE fénye ugyanis kissé megkopott, kevés utánpótlása van a méltán híres egyesületnek. Az utánpótlást így látja biztosítottnak, nem beszélve az egészséges életmódra nevelésről, a szabadidő hasznos eltöltéséről.

Szabó János, a humán bizottsági tagja kifejtette: ennek az iskolának közösségfejlesztő feladata van, az innen kikerülő gyerekek általában megállják a helyüket a középiskolában és felnőtt oktatásban. Támogatja a továbblépés ötletét a nyelvi képzés megerősítésére.

Balogh Ádám személyes tapasztalatokkal támasztotta alá a magas színvonalú nyelvi képzés szükségességét. Gyermekei révén hálás a magas színvonalú oktatásért, és kéri a többi szülő támogatását is ezen a téren.

Miskolczi Ferenc önkormányzati képviselő, a településfejlesztési bizottság elnöke személyes hangvételű hozzászólásában elmondta, lánya ebben az iskolában kedvelte meg a nyelvtanulást, eljutott már a sikeres felsőfokú vizsgáig gimnazistaként. A boldogulás egyik kulcsa a nyelvtudás. támogatja további erősítését.

Láng Géza, Pétfürdő alpolgármestere, az iskola intézményi tanácsának és a Napsugár Alapítvány kuratóriumnak elnöke évek óta hangsúlyozza a kétttannyelvű oktatás bevezetésének fontosságát, fő támogatója az ügynek.

A jelenlévő szülők között felmerült a kérdés, hogy mikor kerül bevezetésre a kéttannyelvűség. Az iskola vezetője elmondta: ehhez előbb meg kell teremteni a pénzügyi, tárgyi, személyi feltételeket. Sok kisebb-nagyobb lépés kell ehhez: dokumentumok kidolgozása, pedagógiai program módosítása, engedélyek beszerzése, álláspályázatok meghirdetése. Folyamatos munkát igényel, mindeközben persze lehet és kell az emelt szintű nyelvoktatást erősíteni, kihasználva a már meglévő lehetőségeket.


– Szeretnénk megtartani a jó eredményeket, olyan kulcskompetenciákkal ellátni a növendékeinket, amelyek segítségével eredményesebben, hatékonyabban boldogulnak az életben. Ehhez a sport, a mozgás közösségi élményét biztosítjuk, és az anyanyelv, az infokommunikáció mellett az idegen nyelv is hangsúlyos szerepet kap. Ez egy gondolatébresztő fórum volt – mondta -, és örülünk neki, hogy egységesen megerősítették: jók az elképzeléseink, számíthatunk a pétfürdőiek támogatására – zárult a sikeres fórum.

További fotók, képgaléria