Fontos nevelési témák napirenden: szociális segítés, tehetséggondozás

Tucatnyi témakört tekintett át, vitatott meg iskolánk nevelőtestülete október 25-én, pénteken. Ekkor az elfogadott iskolai munkaterv szerint tanítás nélküli munkanap volt, ami azt jelentette, hogy a diákoknak már megkezdődhetett az őszi szünet. Tanítóik, tanáraik viszont olyan munkával töltötték a napot, amelyre az átlagos hétköznapokon nem vagy csak nagyon kevés idő jut, pedig fontos ezekkel is foglalkozni.

Ilyen például a gyermekjóléti szolgálat működésének folyamata, a jelzőrendszer hatékony működtetése a rászoruló gyermekek érdekében. Papp Alexandra, a Pétfürdői Gondozási Központ vezetője foglalta össze a pedagógusoknak az aktuális tudnivalókat. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ képviseletében Nagy Olívia beszélt az általuk végzett szociális segítésről az iskolában. Iskolai szociális segítés

Még a nyáron több olyan tábor volt, amit az EFOP (Emberi Erőforrás Operatív Program) pályázat keretében szerveztek pedagógusaink. Most ők számoltak be arról, hány gyermek, hány helyszínen és hányféle programon vett részt. Összességében elmondható, hogy Járási Adrienn, Németh Adrienn, Rózsás Tímea, Szilvásiné Szabó Csilla és Vaczula Róbertné több tucat tanulónknak rengeteg színes programot szervezett a különféle táborokban, tartalmassá téve számukra a nyári szünetet.

A pedagógusok áttekintették a Boldogságóra program ebben a tanévben végzett eddigi tevékenységét és megbeszélték a következő hónapokban soronkövetkező témákat, feladatokat is.

A nevelési értekezlet legfajsúlyosabb témája a tehetséggondozás volt. Apropóját az adta, hogy nemrég iskolánk elnyerte a Regisztrált tehetségpont címet, és a jövőben szeretnénk elérni az akkreditációt, amelyhez számos feladatot kell elvégeznünk és sok feltételnek kell megfelelnünk.

Ahhoz, hogy tisztában legyünk az előttünk álló úttal, olyan iskola pedagógusát kértük fel előadás megtartására, amely már elérte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Czaun Ildikó, a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola tehetségkoordinátora felvázolta azt a folyamatot, ahogyan elérték a cím megszerzését.

Iskolánk pedagógusai érdeklődéssel követték végig a veszprémi intézmény tehetséggondozási folyamatát, sok hasznos példával, gyakorlati megoldással gazdagítva tapasztalataikat.

Kérdéseik elsősorban arra vonatkoztak, hogy a jelenleg is meglévő gyakorlatukat a tehetséggondozás területén hogyan lehet még hatékonyabbá, eredményesebbé tenni. A különféle területeken (például a művészetek, a sport, a nyelvi képzés során) miként léphetnek tovább, hogy az iskolánkban tanuló tehetségeket képességeik kibontakoztatását a leginkább támogatni tudják.

Az előadó számos hasznos tanácsot adott és sok sikert kívánt iskolánknak az akkreditációs folyamat sikeres megvalósításához. A nevelőtestület az iskolavezetés javaslatát elfogadva Bizony Istvánnét bízta meg intézményünk tehetségkoordinátori feladatainak ellátásával. A pedagógusok határozatukban javasolják és támogatják Láity Dominik és Salk Ramóna 8. osztályos tanulóink részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Ugyancsak egyetértettek három tanuló: Habi Milán, Ódor Kamilla és Pók Patrik jelentkezésével a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége idei pályázatára.