Angol alapfokú komplex nyelvvizsgát tettek tanulóink

A 8. évfolyamos diákjaink, folytatva eddigi hagyományainkat, a tanév végén angol alapfokú komplex (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsgát tettek. Tanulóink június 3–9. között mérettették meg magukat hallás utáni szövegértésben, közvetítési feladatokban, levélírásban és szóbeli témák kifejtésében. Idén eddig 21 diáknak sikerült komplex nyelvvizsgát tennie, egy tanulónak pedig az írásbeli rész sikerült. Egy diákunk a jövő héten fog vizsgát tenni, az ő eredményét majd csak a hónap végén tudjuk meg.

A diákok 5. évfolyamtól emelt szinten tanulták a nyelvet, 7. és 8. évfolyamon pedig heti 1, illetve 2 extra órával konkrétan csak a nyelvvizsga feladattípusaira gyakoroltak felkészítő tanárukkal, Oláh Viktóriával. A márciusban jó eredménnyel zárult próba írásbeli vizsga hatására minden tanuló komolyan vette a felkészülést. A vizsgára az ELTE Origó Nyelvi centrum Veszprém megyei Insedo vizsgahelyén került sor, melynek iskolánk az idei tanévben lett partneriskolája.

Eddig eredményes komplex vizsgát tettek: Bálint Blanka, Balogh Panna, Bránya Benedek, Buzdor Marin, Csapó Emma, Fazekas Levente, Huják Eszter, Kedves Dorina, Kovács Hanna, Márton Hédi, Nagy Benedek, Padragi Péter, Patocskai Noel, Pók Patrik, Sándor Olivér, Steigler Vanda, Szabó Kíra, Szakály Zorka, Szóládi Péter, Végh Etele, Winter Levente.

Pedagógusok munkában – nekik még mindig tart a tanév

Bár június 15-én a diákoknak véget ért a tanév, és sokan azt gondolják, hogy a pedagógusoknak kitört a nyári szabadság, azért ez koránt sincs így. A tanév lezárásának adminisztrációja, a bizonyítványok és a velük együtt járó törzslapok aprólékos kitöltése, a tanév végi jelentési kötelezettségek teljesítése, az osztályonkénti, tantárgyankénti, munkaközösségi beszámolók, továbbtanulási összesítés elkészítése sok odafigyelést és nem kevés időt igénylő munkával jár.

A tanító nénik Somogyi Veronika (a képen balról) munkaközösség-vezető irányításával a Hősök terei épületben raktak rendet a tanév végén, előkészítve a következőt

Az iskolai tanévzáró értekezlet is hátravan, ahol már a jövő tanév nevelési-oktatási célkitűzéseit, tantervi követelményeit, módszertani elvárásait és programtervét is számon kérik tőlük. Készülnek az iskolai szintű, minden részletre kiterjedő statisztikák, az Oktatási Hivatal felületein határidőre számot kell adni a lemorzsolódás elleni tevékenységről. A tankerület ugyancsak határidőre kéri a Hit- és erkölcstan órák elsőtől nyolcadik évfolyamig történő összegzését, továbbá a következő tanév tantárgyfelosztását. Ugyancsak határidős feladat a tankönyvrendelés, valamint az öt évnél régebbi tankönyvek számbavétele, szükség esetén selejtezése.

Emellett iskolánk átfogó pedagógiai-szakmai tanfelügyeleti ellenőrzés előtt áll, aminek velejárója a pedagógusok teljeskörű önértékelése, 28 kérdésre választ váró interjúja, intézményi dokumentumelemzése, kompetencia-felmérése. A nyári napközis felügyeletet igénylő gyermekekre június 24-ig kellett vigyázni az iskolában külön beosztás alapján, ami augusztus 22-től 31-ig tovább folytatódik.

Ugyancsak pedagógusaink látják el a Csodaszarvas nyomában EFOP-3.3.5-19-2020-00071 azonosítószámú projekt pétfürdői iskolai gyermektáborának szervezését június 20-tól július 1-ig, valamint részt vesznek az önkormányzat nyári napközis táborának lebonyolításában is június 27-től július 29-ig. Augusztus 19-én megérkeznek a tankönyvek, 22-én pedig már az iskola következő tanévének alakuló értekezletére kerül sor, majd következnek a javítóvizsgák, iskolanyitogató programok, az osztálytermek előkészítése, a tankönyvcsomagok összeállítása, munkavédelmi oktatás, tanévnyitó értekezlet és ünnepély, szeptember 1-én pedig az első tanítási nap következik.

Tanévnyitó ünnepség 2021-ben, még korlátozott körülmények között

Tájékoztató a nyári napközis táborról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Napközis Tábor a Hősök terei épületben lesz, 2022. június 27-július 29. között. Reggel 6 órától felügyeletet biztosítunk. Az első napon a gyerekek tájékoztatást kapnak.

Kérem Önöket, aki tudja, kitöltve hozza magával a mellékelt adatlapot. Első nap ezt is megkapják a táborba érkezők, aki nem tudja hozni.

Kérem, hogy gyermekének tegyen innivalót vagy egy fél literes üres flakont, és ne jöjjön papucsban, mert balesetveszélyes, hanem szandálban vagy könnyű nyári cipőben! Amikor szükséges, megfelelő méretű, széles vállpántú hátizsákot hozzanak, de akár az eddig használt iskolatáska is megfelelő.

Az első hét programját szintén a mellékletben lehet megtalálni.

Pétfürdő, 2022. június 23.

Tisztelettel:

Jurácsikné Vékony Anna

táborvezető

Tájékoztató

Adatlap

1. heti terv 2022

Szülői nyilatkozat

Nyugdíjba vonul Jurácsikné Vékony Anna

Bensőséges ünnepség keretében búcsúztatták iskolán pedagógusai Jurácsikné Vékony Annát nyugdíjba vonulása alkalmából június 20-án. Ani néni – ahogyan ez a tanévzáró ünnepségen is elhangzott – több mint 40 éves lelkiismeretes, magas szinten végzett, elkötelezett pedagógusi munka után vonul nyugdíjba. Tudása, sok-sok éves tapasztalata, bölcsessége, mindenekelőtt jósága, gyermekszeretete és embersége példaértékű és nélkülözhetetlen.

Pedagógusi munkásságát Kőmives Judit intézményvezető méltatta. Elmondta: az iskola a jubileumi évfordulók tiszteletére Lámpás díjat alapított Gárdonyi Géza ismert regénye alapján. Ahogy Gárdonyi Géza írta: „A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát.”

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker is éri az embert. Nincs még egy olyan nehéz mesterség, amelynek a valódi hasznát lehet, hogy csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Köszönet jár ezért minden pedagógusnak.

A kollégák meglepetéssel is készültek: József Attila versének a Sebő Ferenc feldolgozását énekelték el Aninak Cseresznyés Zsuzsanna karvezető, intézményvezető-helyettes gitárkíséretével.

Végül a tantestület búcsúajándékát Kőmives Judit igazgató és Barták Péter intézményvezető-helyettes adta át emlékül nyugdíjba vonulása alkalmából Jurácsikné Vékony Annának.

Jurácsikné Vékony Anna életútja

További fotók, képgaléria

Véget ért a tanév, elballagtak a nyolcadikosok

Iskolánkban a 2021/22. tanév zárásaként visszatérhettünk a korábbi hagyományokhoz: az elmúlt két év koronavírus-járvánnyal sújtotta korlátozott körülményeihez képest végre teljeskörű ballagást, tanévzáró ünnepséget és bizonyítványosztást tarthattunk június 18-án délelőtt.

A nyolcadik évfolyamosok az utoljára felhangzó 8.45-ös csengőszóra indulva – a hetedikes Terbócs Patrik és Magyar Zsombor által vitt iskolazászlóval az élen – Kőmives Judit intézményvezetővel, egykori és mostani osztályfőnökeikkel: Somogyi Veronikával, Megyesi Pálnéval, Oláh Viktóriával, Vázsonyiné Gombosi Hajnalkával és Barták Péterrel végigjárták az iskolát az ismert ballagási dalokat énekelve, majd kiértek az épület előtt várakozó tanulók és szülők elé.

A Himnusz közös eléneklése után a 7.b osztályos Fülöp Gréta műsorvezető a zászlóátadáshoz kérte a nyolcadikosok képviseletében Winter Leventét (8.a) és Padragi Pétert (8.b), valamint Terbócs Patrikot (7.a) és Magyar Zsombort (7.b).

A zászlóátadás a hagyományainkhoz hűen történt meg, utána pedig a hetedik évfolyamosok nevében Németh Franciska (7.a) köszönt el a ballagóktól.

Soha ne feledjétek, hogy a Horváth István Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven keresztül, mi sem fogjuk a ti emléketeket elfelejteni – mondta Németh Franciska. – Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van önbizalma és kitartása. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk.

Búcsúzó szavai után Bálint Anett Dorotea 8.b osztályos tanuló Adel: Easy on me című dalát énekelte el Balogh Panna (8.a) zongorakíséretével.

A nyolcadikosok nevében elsőként Szakály Zorka (8.a) köszönt el iskolájától. Felidézte az első három év először kicsit szorongásos, később egyre oldottabb, vidámabb hangulatát Somogyi Veronika tanító nénivel. Megyesi Pálné Böbe néni vette át tőle az osztályt, és szárnyai alatt tartotta őket egészen 8. osztály végéig. Arra szeretnék kérni mindenkit – mondta Zorka -, hogy boldogan gondoljanak ránk és a kisebb csínytevéseinket se felejtsék el. Végezetül szüleiknek, nagyszüleiknek köszönte meg a rengeteg támogatást, gondoskodást.

Csapó Emma a 8.b-sek nevében idézte fel az első éveket, amikor Vázsonyiné Gombosi Hajnalka vezette be őket a betűk, számok és az olvasás világába. Megköszönte neki, hogy megmutatta: ha az ember szorgalmas és kitartó, szárnyakat kap, és a legfélelmetesebb akadályok sem állíthatják meg. A felső tagozat világába Barták Péter vezette be őket, majd 6. osztálytól 8. osztályig Oláh Viktória kovácsolta közösséggé az osztályt. Hálával tartozunk nekik a vizsgákra való felkészítésért és az ECDL, valamint angol nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséért is – mondta Emma, aki végezetül szintén a szüleiknek mondott köszönetet.

Utánuk Sebestyén Mia a ballagásra írt saját versét szavalta el, majd Balogh Panna Queen-egyveleget játszott zongorán Cseresznyés Zsuzsanna intézményvezető-helyettes közreműködésével.

A hagyományainkhoz hűen Winter Levente (8.a) és Bránya Benedek (8.b) felkötötték az iskolazászlóra osztályaik szalagját.

A ballagási ceremónia után a tanévzáró ünnepség Kőmives Judit intézményvezető beszédével folytatódott. „Soha le nem mondani, / Soha el nem csüggedni, / Ha kell, mindig újra kezdeni” – idézte Kossuth Lajost annak apropóján, hogy a mögöttünk hagyott, vírussal terhelt világunkban sokszor lett volna okunk csüggedni, elkeseredni, bánkódni, mégis képesnek kellett lennünk mindig újrakezdeni. S az idézet érvényes végzős diákjainkra is, hiszen egy új korszak kezdődik most 8. évfolyamos tanulóink számára is, amikor az általános iskolát befejezve tovább lépnek a középiskolába. Az akadályokat jól vettétek, kiemelkedő, különleges évfolyam a tiétek. Sok mindent véghezvittetek, számos helyen bizonyítottátok a bennetek lévő tehetséget, szorgalmat, gazdagítottátok iskolánk jelképes dicsőségtábláját a nyolc éven át kitűnő tanulóktól a területi, megyei és országos versenyeken elért eredményeken át a sport-és tánc sikerekig – emlékeztette a jelenlévőket a közösen megélt sikerekre.

Köszönettel illette a szülőket és a pedagógusokat is. Emlékeztetett: az elmúlt időszak sok nehézséggel volt terhelt, de sikeresen eljutottunk idáig. Megköszönte a tartalmas, türelmes, következetes munkát, mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit nyolc év alatt kaptak a diákok. Külön szólt Jurácsikné Vékony Anna sok évtizedes tevékenységéről, aki több, mint 40 éves lelkiismeretes, magas szinten végzett elkötelezett pedagógusi munka után most nyugdíjba vonul. Tudása, sok-sok éves tapasztalata, bölcsessége, mindenekelőtt jósága, gyermekszeretete és embersége példaértékű és nélkülözhetetlen. Köszönjük áldozatos munkáját, jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk! Szavait hosszas taps fogadta, jelezve a szülők és tanulók egyetértését.

A tanév történéseit dióhéjban összefoglalva, a rendkívüli nehézségek ellenére számos sikerről számolhatott be az igazgató. A 9 javító vizsgára utalt tanuló kivételével minden diákunk teljesítette a tanév követelményeit, 32 tanulónk kitűnő, 19 pedig jeles bizonyítványt vihet haza az ünnepség után. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 4,01 tehát jó. Számtalan versenyre neveztük be tanulóinkat, s iskolánk is szervezett házi és területi versenyeket is. Ezek közül a két legkiemelkedőbb eredményt emelte ki: Bognár Csenge Tirza 6.a osztályos tanuló a IV. országos Vadászati Verseny országos döntőjén 5. helyezést ért el. Pók Patrik 8.b osztályos tanuló 4. éve ér el előkelő helyezéseket a London Bridge angol tesztmegoldó verseny országos döntőjén. Idén kétszer öregbítette iskolánk jóhírét: nemcsak a szeptemberi országos szuperdöntőn lett 4., hanem a 2022. május végén szintén. Mindkét tanulónk nevelőtestületi dicséretben részesül.

Emelt szintre járó tanulóink szorgalma meghozta gyümölcsét: 20 fő 8. osztályos tanulónk szerzett alapfokú ECDL bizonyítványt 4 sikeres modul letételével. Ezen kívül 13 fő 7. évfolyamos tanulónk elkezdte a vizsgázást a székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumának vizsgacentrumában. Az alapfokú angol állami nyelvvizsgára az Veszprémi Insedo Nyelviskolába 25 tanuló utazott el tanév végén. Előzetes eredmények alapján minden vizsgázó tanulónk nyelvvizsgabizonyítvány birtokában fejezi be általános iskolai tanulmányait.

Erőfeszítéseinknek eredményeképpen az Egészségfejlesztő Modelliskola, a Regisztrált Tehetségpont és az Örökös Boldogiskola címek mellé ez év tavaszán két újabb rangos elismerést sikerült intézményünknek elérnie. 2022. szeptember elsejétől 3 éven át viselhetjük az ÖKOISKOLA címet. Az emelt szintű oktatásban elért eredményeinknek, sikereinknek köszönhetően pedig az ELTE-Origo Nyelvi Centrum junior partneriskolája lettünk. Ebben a tanévben hármas jubileumot ünnepeltünk iskolánkban: a pétfürdői oktatatás 100., iskolánk fennállásának 90., az iskola névadásának 25. évfordulóját. Köszönet illeti az iskola programjainak szervezésében részt vevő valamennyi tanulót, pedagógust és a szülőket valamint a hátteret biztosító adminisztratív technikai dolgozóinkat. Köszönjük a támogatást a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központnak, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének, a Napsugár Alapítványnak, a Pétfürdő Sportjáért Alapítványnak, a Szülői Munkaközösségnek, a Közösségi Ház-és Könyvtárnak, a település intézményeinek, civil szervezeteinek, cégeinek, vállalkozóinak, iskolánk volt tanítványainak, Pétfürdő egyetlen általános iskolája iránt elkötelezett lokálpatrióta lakosságának.

Felhívta a figyelmet, hogy a vakáció ideje alatt is érdemes figyelemmel kísérni az iskolai honlapot és Facebook oldalt, mert a tanévkezdéssel kapcsolatban ott találhatnak majd minden fontos információt. Kezdődjön hát a vakáció! A nyári időszakra mindenkinek kellemes időtöltést, feltöltődést, jó pihenést kívánok! Az eredményekben, eseményekben sikeres, iskolánk történetében kiemelkedő 2021/2022.tanévet ezennel bezárom – fejezte be ünnepi beszédét Kőmives Judit.

Ezt követően a jutalmak átadása következett. Kiváló tanulmányi eredményeikért, példamutató magatartásukért, közösségi munkájukért jutalmazták Szakály Zorka, Bálint Blanka, Steigler Vanda, Balogh Panna 8.a osztályos tanulókat, Csapó Emma, Fazekas Levente, Padragi Péter, Patocskai Noel, Pók Patrik 8.b osztályos tanulókat. Külön jutalmat kaptak a legaktívabb énekkarosok: Szabó Kíra, Bálint Anett és Balogh Panna. Jutalmat kapott még Bálint Blanka, Kovács Hanna Zoé, Márton Hédi, Sebestyén Mia, Steigler Vanda, Szakály Zorka (8.a) az iskolai rendezvényeken való színvonalas szerepléseikért. Serfőző László és Serfőző Lászlóné, Márton László, Kováts Norbert, Fülöp Andrea, Nehiba Andrea, Sebestyén Tünde, Bollók Diána, Balogh Dobai Bernadett, Fazekasné Borza Andrea szülők kiemelkedő támogató tevékenységükért is elismeréseket adományozott az iskola.

A Napsugár Alapítvány a Gyermekekért nevében az elnök, Reichardné Réz Zsuzsanna a legkiválóbb tanulmányi eredményekért Lehoczky Márk (4.a), Babinka Lillianna (4.b), Hosszú Anna (4.b), Kiss Gergő (4.b) és Pók Patrik (8.b) tanulóknak 4, illetve 8 évig tartó kimagasló tanulmányi eredményeikért.

A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány elnöke, Tránszky László díjat adott át Csapó Emmának (8.b) és Winter Leventének (8.a) több éven keresztül nyújtott sport tevékenységükért, iskolánk versenyeken való képviseletéért.

Intézményünk szülői munkaközösségének elnöke, Farkas Mónika szintén elismeréseket adott át azoknak a búcsúzó diákoknak, akik az elmúlt években a legtöbbet tettek iskolájukért, osztályközösségeikért: Sebestyén Mia, Balogh Panna, Steiger Vanda (8.a), Kedves Dorina, Padargi Péter, Patocskai Noel (8.b).

Végül egy új hagyomány létrehozására került sor. Az idei évfordulók tiszteletére a Horváth István Emlékparkban a 8. osztályosok egy-egy lakatot helyeztek el a jelképes iskolakapun, hogy megőrizzék az általános iskolai éveik emlékét. A 8.a osztályt Márton Hédi és Serfőző Ádám, a 8.b osztályt Kiskó Boglárka és Fazekas Levente képviselte. A tanévzáró ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Ezután a 8. évfolyam virág- és ajándékátadására, fotózására nyílt lehetőség, majd az osztályok a termeikbe vonultak a bizonyítványosztásra.

További fotók, képgaléria

Nyári ügyelet iskolánkban

A nyári iskolai szünet időszaka alatt, június 30-tól augusztus végéig az ügyintézés szünetel, kivéve minden héten a szerdai napokat. Ezeken a napokon 9 órától 13 óráig ügyeletet tartunk a központi épületünk titkárságán (Berhidai út 54.). Akinek hivatalos intézni valója van iskolai ügyekben, az ekkor megteheti. Érdemes a központi elérhetőségeinken (kommunikációs e-mail cím: petisuli32@gmail.com, telefonszám: 88-598-910) előre jelezni, milyen kérdéssel, kéréssel szeretnének a titkársághoz fordulni, hogy felkészülhessenek az ügyintézésre. Iskolánk vezetése június 29-én, július 13-án, 27-én, augusztus 10-én és 24-én 9 órától 13 óráig tartózkodik az épületben.

Pétfürdő, 2022. június 17.

  Kőmives Judit

intézményvezető

Sportautót kaptak jutalmul a 4.b tanulói a tanév végére

Az utolsó előtti tanítási napon nagy meglepetés várta a negyedikes fiúkat, és bizony sok lányt is.  Sokszor meséltek osztályfőnöküknek, Németh Adriennek arról, hogy mennyire szeretnének kipróbálni egy igazi sportautót, egy Mustangot.

Ezt az álmot iskolánk volt diákja, Kelepeisz Gábor valóra váltotta. A gyerekek beülhettek az autóba, kérdezhettek a tulajdonostól, aki szívesen válaszolt nekik. Fotók sora készült a kényelmes járgányban.

Bár menet közben nem ülhettek benne, de egy csikorgós búcsúkörrel boldog emlékkel zárult a várva várt találkozó.

További fotók, képgaléria

Utolsó tanítási nap: elköszönt tanáraitól a 8. évfolyam

Régi hagyományt folytattak az idei tanév 8. évfolyamos tanulói, amikor osztályfőnökeikkel: Megyesi Pálnéval és Oláh Viktóriával búcsúműsort adtak iskolánk tanítóinak, tanárainak. Az elmúlt két év koronavírus-járvány miatti rendelkezései sajnos nem tették lehetővé a hasonló rendezvényeket, de most végre visszatérhettünk a korábbi tradíciókhoz.

Június 15-én a 8. a osztály szöveges összeállítással, A Pál utcai fiúk színdarab legendás Grund-dalával és egy saját felvételeikből szerkesztett videóval készült. A 8.b-sek szintén verses-szöveges egyveleggel emlékeztették a pedagógusokat az elmúlt évek vicces sztoriaira vagy éppen kiemelkedő eredményeikre. Ezután ők is videóösszeállítást mutattak be.

A műsorokat követően átadták osztályfotóikat, virágaikat és apró ajándékaikat a 8 év során velük foglalkozó pedagógusoknak. Már csak a ballagás és a tanévzáró ünnepség van hátra június 18-án délelőtt, hogy végleg lezárhassák nyolc év tanulmányait a pétfürdői Horváth István Általános iskolában.

További fotók, képgaléria