Augusztus utolsó napján megnyitottuk az új tanévet

Bármilyen tehetséged van, használd azt! Az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni – hangsúlyozta a diákoknak Kőmives Judit intézményvezető beszédében, kifejezve iskolánk törekvését a tanulók képességeinek minél teljesebb kibontakozására. Az ünnepély augusztus 31-én a főépületünk Horváth István emlékparkjában felsorakozott osztályok és a szép számmal megjelent szülők, rokonok előtt a Himnusz eléneklése után az első osztályosok műsorával kezdődött.

A legkisebbek mindössze két nap alatt tanulták meg szövegeiket az iskolanyitogató foglakozásokon a két osztályfőnök, Héninger Ildikó és Németh Adrienn vezetésével, a szülők otthoni segítségével.

Kőmives Judit köszöntötte a megjelenteket, vendégeket, szülőket, nagyszülőket, iskolánk pedagógusait és diákjait. Külön üdvözölte az első osztályosokat, azt kívánva nekik, hogy érezzék jól magukat az iskolában, fogadják meg a tanító nénik tanácsait. Jó újra találkozni – mondta -, hiszen az év nagyobb részét együtt töltjük jóban-rosszban. Egy csapat vagyunk!
A 8. évfolyamosoknak külön szeretnék jó tanulást, kitartást, sok sikert kívánni a továbbtanulásra való felkészülésben. Felidézte a vakáció hónapjai alatt szervezett táborokat, a tankönyvek megérkezését, a javító vizsgákat. Ismertette a most induló tanév személyi feltételeit, felsorolta az osztályfőnököket és szaktanárokat, köszöntötte az új pedagógusokat.

Szólt az új tanév kihívásairól, az előttünk álló feladatokról is: célunk a tavalyi tanévben elért kimagasló sikereink megtartása a központi írásbeli felvételiken, tanulmányi és sportversenyeken, továbbá angol nyelvvizsga-és ECDL-vizsgák tekintetében. Továbbra is kiemelt feladatunk a Regisztrált tehetségpont továbbfejlesztése, az Örökös Boldog Iskola cím megvédése, Egészségfejlesztő modelliskolaként sok mozgás, egészséges életmód biztosítása, az Ökoiskola címnek való megfelelés a szinte heti rendszerességgel szervezett programjainkkal. Beszélt az első tanítási napok tudnivalóiról, menetrendjéről, a szükséges igazolások és a bizonyítványok behozásáról. Végül biztosította a szülőket arról, hogy jelenléti oktatásra készülünk a 2022-23-as tanévben. Az Önök nyugodtsága, türelme és támogatása nélkülözhetetlen számunkra gyermekeik eredményes és sikeres nevelése-oktatása érdekében – hangsúlyozta végezetül, megnyitva a tanévet. Az ünnepély a Szózat hangjaival ért véget.

További fotók, képgaléria

Már javában készülnek az iskolai életre

A szülők szinte jobban meg voltak szeppenve, mint gyermekeik az első iskolanyitogató foglalkozásunkon, amikor augusztus 29-én 9 óra előtt gyülekeztek a Hősök terei épületünk udvarán. Az első osztályosokat Héninger Ildikó és Németh Adrienn osztályfőnökök fogadták Cseresznyés Zsuzsanna intézményvezető-helyettessel. Az alsó tagozatért felelős igazgató-helyettes köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, megnyugtatva őket, hogy jó kezekbe kerülnek. Röviden tájékoztatta őket az iskola rendjéről, a tanévnyitó ünnepélyről, az első napok feladatairól.

Az 1.a és 1.b osztályok Héninger Ildikó és Németh Adrienn oztályfőnökökkel. A 18-18 fős létszámból néhányan még nem tudtak eljönni a hétfői foglalkozásokra

A tanító nénik osztályok szerint vonultak be az épületbe, birtokba vették termeiket. Az ismerkedés vidáman, de fegyelmezetten zajlott: egy lapra rajzolták le korábbi óvodás jeleiket, és beszélgettek egymásról, magukról. Már a próbákat is elkezdték az augusztus 31-i évnyitó ünnepélyre, ahol a hagyományok szerint az első osztályosok adnak rövid műsort.

Persze volt alkalom mozgásra, játékra is, hiszen a foglalkozások második felében az iskola hatalmas udvarán játszhattak, és kipróbálhatták a változatos lehetőséget kínáló játszótéri eszközöket is. Másnap, kedden az iskolanyitogató foglalkozások folytatódnak, és 31-én, szerdán 17 órakor lesz a tanévnyitó ünnepély a Berhidai út 54. szám alatti főépület emlékparkjában.

További fotók, képgaléria

Megérkeztek az új tankönyvek iskolánkba

Az osztályfőnökök alsó és felső tagozatban egyaránt megkapták a tanulóik részére összeállított tankönyvcsomagokat


Az előző évekhez hasonlóan a tanévkezdés előtt néhány nappal megérkeztek a tankönyvek iskolánk tanulói számára. A Nemzeti Alaptanterv 2020-ban bevezetett új tartalmához igazodva, évről évre gyarapodnak a megújított tankönyvek, munkafüzetek. Eddig az első, második, illetve ötödik, hatodik évfolyamosok tanulhattak az új tankönyvekből, most a harmadik és hetedik évfolyam újdonságai is megérkeztek. Az első évfolyamosok tankönyveit, munkafüzeteit a tanító nénik az augusztus 30-án, 16 órakor kezdődő szülői értekezleten adják majd át. A többiek az első tanítási napon, szeptember 1-én vehetik át tankönyveiket, munkafüzeteiket az osztályfőnöki órán.

A tanév első napjának tudnivalói

Tisztelt Szülők!

Az első tanítási napon, szeptember 1-én, csütörtökön 4 osztályfőnöki órát tartunk reggel 8 órától 11.45 óráig, elsőtől nyolcadik évfolyamig. A tanulók 7.30-tól 7.45 óráig gyülekezzenek az iskola hátsó udvarán, csengetéskor vonulhatnak be az osztálytermeikbe. Az órákon tájékoztatást kapnak az iskola házirendjéről, a baleset- és tűzvédelemről, megválasztják az osztály felelőseit. Megkapják az órarendjüket, tankönyveiket és munkafüzeteiket (az első osztályosok tankönyveiket az augusztus 30-án, kedden 16 órakor kezdődő szülői értekezleten veszik át). Kérjük, hogy a gyerekek a bizonyítványt, váltócipőt, iskolatáskát, üzenőfüzetet, írószert, tízórait (alsó tagozatban tisztasági csomagot) hozzanak magukkal! A 4. óra és ebédelés hazamehetnek. Igény esetén délután összevont napközis felügyeletet biztosítunk 15.30 óráig a Berhidai út 54. szám alatti központi épületünkben. Igényüket az augusztus 31-én, szerdán 17 órakor kezdődő tanévnyitó ünnepélyen az osztályfőnöküknek jelezzék.

Pétfürdő, 2022. augusztus 26.

Kőmives Judit

intézményvezető

Hamarosan kezdődik az iskola: várjuk az elsősöket!

Kedves Szülők, Gyerekek!
Már csak néhány hét és elérkezik a nagy nap, amikor megkezdődik az iskolai tanulás időszaka: szeptember 1-én reggel becsengetnek. Az erre való ráhangoláshoz, felkészítéshez iskolanyitogató foglalkozásokat szervezünk. Szeretettel várjuk az első osztályainkba beiratkozott gyerekeket augusztus 29-30-án, hétfőn és kedden 9 órától 11.00 óráig iskolanyitogató foglalkozásokra. Az első évfolyam osztályfőnökei, Héninger Ildikó és Németh Adrienn az alsó tagozatunk épületében (Pétfürdő, Hősök tere 1.) játékos foglalkozásokon ismertetik meg a gyerekekkel az iskola épületét, felszerelését, osztálytermeiket. Lehetőség lesz a bemutatkozásra, az osztálytársak megismerésére, mozgásos játékok, éneklés, daltanulás, rajzolás, színezés, papírhajtogatás, online játékok kipróbálására. Augusztus 30-án, kedden 16.00 órától szülői értekezlet lesz az 1. évfolyamunkra beiratkozott tanulók szüleinek. A tanévnyitó ünnepélyt augusztus 31-én, szerdán 17.00 órakor tartjuk iskolánk főépületének emlékparkjában (Berhidai út 54.)