A boldogságórákon is lehet komolyan dolgozni

Iskolánk hatodik évfolyamának matematika óráin képességük szerinti csoportbontásban dolgoznak a tanulók, több más tantárgyhoz hasonlóan. Ennek az oktatási módszernek a célja az, hogy az eltérő motivációval, érdeklődéssel és felkészültséggel rendelkező gyerekek a saját tempójuk szerint, differenciáltan sajátítsák el az előírt követelményeket.

Matematika órán a 6. évfolyam tanulóinak egy része

Bizonyné Balogh Klára a Boldogságóra program keretében a februári témakörhöz kapcsolódva (megküzdési stratégiák) új pedagógiai módszert dolgozott ki az egyik hatodikos matematika csoport tagjainak motiválására, a minél eredményesebb tanulás érdekében történő ösztönzésükre.

A módszer lényege, hogy a tanulók saját elhatározásukból folyamatosan pontokat gyűjtenek, amelyek összevonhatóak, beválthatóak különféle egyéni és csoportos jutalmakra.

Hatodikos tanulók ismerkednek az új pontgyűjtő kosárral

Így azoknál is lehet eredményt elérni, akik kevésbé fogékonyak, érdeklődőek a matematika, általában a tanulás iránt, de felkelthető a kíváncsiságuk, ha megfelelő és képességeikhez igazodó célokat tűzünk ki eléjük, pozitív pedagógiai szemlélettel és módszerekkel közelítünk feléjük.

Bizonyné Balogh Klára ellenőrzi a feladat megoldását és az értékének megfelelő ponttal jutalmazza

A tanulók hamar, egy-két hét után ráéreztek a pontgyűjtés értelmére, és munkavégzésüket a célkitűzéseikhez igazítottak. Izgalommal várják a következő órákat, a kötelező leckék teljesítése mellett szorgalmi feladatokkal készülnek, hogy gyarapíthassák pontjaikat, és beválthassák azokat a saját maguk vagy osztályuk jutalmazására.

Vélemény, hozzászólás?