Tanévzáró értekezleten tekintettük át az elmúlt időszakot, elköszöntünk néhány kollégától

Bár a tanítás már két hete befejeződött, a pedagógusoknak korántsem kezdődött el a nyári szünet. Mostanáig felügyeletet tartottunk az iskolában azoknak a gyerekeknek, akik ezt igényelték.

Online szakmai konzultáción vettünk részt Szűcs Attilával, a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadójával a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésére és kezelésére kialakított gyakorlat (helyzetfeltárás, intézkedések eredményessége) témakörben. Két tábort, napközis tematikus tanulási alkalmat is szerveztünk a “A csodaszarvas nyomában” című projekt keretében (az egyik még július 2-ig tart).

A tanévzáró értekezletre június 29-én került sor. Ezen Kőmives Judit intézményvezető foglalta össze a tanév tapasztalatait a munkaközösség-vezetők, a különféle szakmai területek felelőseinek beszámolói alapján. A nevelőtestület megtárgyalta és elfogadta az iskola új pedagógiai programját, házirendjét és intézményfejlesztési tervét. Ezután került sor néhány kollégánk búcsúztatására. A települési pedagógusnapi ünnepség mellett ebben a körben is elköszöntünk Vázsonyiné Gombosi Hajnalkától, aki az évtizedeken át tartó példamutató pedagógusi tevékenység után vonult nyugdíjba.

Kőmives Judit megköszönte tanítói eredményességét, szakmai hozzáértését, gyerekszeretetét, a település kulturális életében tanítványaival betöltött szerepét. Hajnalka meghatódva vette át a tantestület búcsúajándékát és virágcsokrát.

Ugyancsak elköszöntünk Tóth Zsuzsa testnevelés-földrajz szakos tanárnőtől, aki lakóhelyén, az egyi veszprémi iskolában tanít tovább.

Megemlékeztünk Lendvai-Frikkel Attila hitoktatóról és Szakács Károly matematika tanárról is, akik a következő tanévtől már nem vállaltak munkát iskolánkban. A tanévzáró értekezlet fehér asztal mellett ért véget, ahol a pedagógusok felidézték ennek a rendkívüli nehézségekkel terhelt tanévnek az emlékezetes pillanatait. Reményüket fejezték ki, hogy az élet szeptembertől visszatér a normális kerékvágásba, és a korábbi keretek közt szervezhetik pedagógiai munkájukat augusztus 23-tól, amikor számukra véget ér a jól megérdemelt pihenés.

Vélemény, hozzászólás?