Pedagógiai továbbképzés a sajátos nevelési igényű tanulókról

Tantestületünk november 2-án, az őszi szünetet követő tanítás nélküli munkanapon továbbképzésen vett részt. Téma a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók problematikája volt. A nevelési értekezletünkre elfogadta meghívásunkat a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda hat óvónője, akiket Kőmives Judit intézményvezető külön is köszöntött megnyitójában.

Előadást tartott Pócsik József, a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója, az Oktatási Hivatal
Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának szaktanácsadója. Bevezetésként, érzékenyítésként egy videóklipet mutatott be Átértékeled? Az a baj (Bëlga cover) címmel az általánostól eltérő, fogyatékkal élő emberek világáról, érzéseiről.

Prezentációjában részletesen kifejtette az integráltan nevelt SNI tanulókkal kapcsolatos alapfogalmakat, a kiemelt figyelmet igénylők kategóriáit, a sajátos nevelési igényű gyermekek típusait. Elemezte az ellátásuk kötelező adminisztratív, személyi és tárgyi feltételeit, amelyek az intézmény szakmai alapdokumentumaiban (kerettantervekben, tanmenetekben) is meg kell, hogy jelenjenek. Szóba kerültek a szakértői javaslatok fő elemei is, amelyekben a szakvizsgálat alapján rögzítik az érintett tanulóra vonatkozó útmutatásokat, felmentéseket, amelyeket a pedagógusoknak figyelembe kell venniük a nevelés-oktatás során. Külön kitért az SNI tanulók osztályban történő befogadására, integrálására. A módszertani javaslatait megfogadva és gyakorolva tanítják pedagógusaink a továbbra is az erre igényt tartó gyerekeket.

Vélemény, hozzászólás?