Jubiláló nevelőket köszöntöttek a pedagógusnapon

A tavalyi járványügyi helyzet korlátozott körülményei után idén újra hagyományos pedagógusnapi ünnepséget rendezhettek a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében. A június 3-i rendezvényen a község pedagógusai, az intézmények vezetői, dolgozói mellett ott volt Horváth Éva polgármester is.

Az ünnep alkalmából Nagyné Szigeti Mária önkormányzati képviselő, a humán bizottság tagja mondta el a pedagógiai munkáról és megvalósítóiról szóló, köszöntő gondolatait. Emlékeztetett: az elmúlt időszak nem könnyítette meg a gyereknevelés, oktatás körülményeit. A koronavírus-járvány két éve alatt nem alakulhattak ki azok a kapcsolatok, amelyek pedig nélkülözhetetlenek a gyerek-szülő-pedagógus hármas hatékony együttműködéséhez. Egy tanmesével példázta: a jó pedagógusnak legfontosabb feladata, hogy megismerve a gyermeket és körülményeit, saját példájával teremtse meg tanítványának jó emberré válását.

Abban a reményben kívánt a nevelőknek jó pihenést a június végén kezdődő néhány hetes nyári szünetre, hogy a jövőben semmi nem fogja akadályozni az eredményes nevelő-oktató tevékenységet. Ezután következett három helyi intézmény kilenc pedagógusának jubileumi köszöntésére. A Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégiumból Nagy József 40 éve van a pályán. Az ünnepségen azért nem tudott jelen lenni, mert a Kolping Szövetség központi ünnepségén vesz részt. Iskolánk intézményvezetője, Kőmives Judit négy nevelőnket köszöntötte jubileumuk alkalmából.

Betűrendben elsőként Ácsné Sebestyén Évát méltatta, aki 40 éve van a pedagógus pályán. Mindig nyitott volt a változásokra, lépést tartott a szakmai elvárásokkal, 1982-ben vette át pedagógia és testnevelés szakkollégiumi végzettséggel kiegészített tanítói oklevelét. 1985-ben szerezett idegennyelv-oktatói végzettséget angol nyelvből, majd angol nyelvtanári és szakfordítói diplomát is szerzett, 2012-ben pedig a mesterszakot is elvégezte. Mindezek után nem véletlen, hogy iskolánkban rengeteg diákot készített már fel emelt szinten 8. osztályig tanulmányi versenyekre, valamint alapfokú nyelvvizsgára. TEMA-projekt, Comenius-pályázat, országos mérések, területi szépkiejtési versenyek jelzik lelkesedését, fáradhatatlanságát, lelkiismeretességét, amely osztályfőnöki munkájában is megmutatkozik. Az igazgatónő további munkájához jó egészséget, kitartást kívánt.

Bizony Istvánnét harminc éves jubileumán köszöntötte Kőmives Judit. Balogh Klára 1990-ben vegyészként végzett Veszprémben, majd a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán testnevelő tanári diplomát végzett. Iskolánkban 1990 óta dolgozik pedagógiai asszisztensként, iskolatitkárként, majd testnevelő tanárként, kémia oktatóként. Az elmúlt években több alkalommal volt osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, munkaközösség-vezető, sport- és egészégprojektek kidolgozója, nyári és vitorlástáborok, korcsolya és síprogramok szervezője, tehetségprogramok koordinátora. Tanítványait sokszor készítette fel eredményesen atlétikai versenyekre, diákolimpiákra, terepfutó és tájékozódási futóversenyekre. Kosárlabda edzőként megyei első és harmadik helyet is szerzett az iskola csapatával. Eötvös József gondolatával gratulált eddigi tevékenységéhez: “Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk a gyerekeknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

Cseresznyés Zsuzsanna éppen negyedszázada kezdte pedagógusi munkáját. Ének-zene-magyar nyelv és irodalom diplomáját a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte. Férje után Veszprémbe költözött, a gyulafirátóti iskolában tanított. 2016-tól dolgozik a pétfürdői Horváth István Általános Iskolában. Megalapította az énekart, azóta számos kulturális rendezvényen, versenyen, évfordulón, világnapon vett részt az énekelni szerető gyerekekkel. Mindezzel a regisztrált tehetségpontunk munkájának is tevékeny részese. Fejlesztő pedagógusként sokat tesz a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek tanulásáért. Egy éve intézményvezető-helyettesként segíti az iskolánk fejlesztését. A pedagógus nemcsak oktat, hanem személyiségével nevel, Zsuzsa ezek közé a meghatározó pedagógus személyiségek közé tartozik.

Szintén 25 éve van a pedagógusi pályán Vaczula Róbertné, aki 1997-ben szerzett tanítói diplomát, gyermektáncoktatói végzettséggel Szombathelyen. Azóta iskolánkban dolgozik, osztályfőnöki teendőket lát el. Nyári napközis táborokat szervezett, alsó tagozatos munkaközösség-vezető is volt. A nevelésben fontosnak tartja a sportot, a mozgást, kirándulásokat, családi napokat szervez, családias légkör jellemzi osztályait. Munkájának alapvető jellemzője a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság. Példaértékű magatartásáért méltán megbecsült tagja iskolánk tantestületének.

A Horváth István Általános Iskola jubiláló pedagógusainak köszöntése után Szluka Ferencné, a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda megbízott óvodavezetője köszöntötte évfordulójukat ünneplő kollégáit: Porogi Lajosnét, aki 40 év munkavégzés után nyugdíjba megy, Reitner Lászlónét szintén 40 éves munkája elismeréséül, György Mónikát 30, és Fazekasné Borza Andreát 25 éves jubileuma alkalmából.

Együtt az ünnepeltek az idei pedagógusnapon

Az ünnepséget a Pannon Várszínház művészeinek Hölgyek lantja című verses, zenés összeállítása zárta.

További fotók, képgaléria

Vélemény, hozzászólás?