Véget ért a tanév, elballagtak a nyolcadikosok

Iskolánkban a 2021/22. tanév zárásaként visszatérhettünk a korábbi hagyományokhoz: az elmúlt két év koronavírus-járvánnyal sújtotta korlátozott körülményeihez képest végre teljeskörű ballagást, tanévzáró ünnepséget és bizonyítványosztást tarthattunk június 18-án délelőtt.

A nyolcadik évfolyamosok az utoljára felhangzó 8.45-ös csengőszóra indulva – a hetedikes Terbócs Patrik és Magyar Zsombor által vitt iskolazászlóval az élen – Kőmives Judit intézményvezetővel, egykori és mostani osztályfőnökeikkel: Somogyi Veronikával, Megyesi Pálnéval, Oláh Viktóriával, Vázsonyiné Gombosi Hajnalkával és Barták Péterrel végigjárták az iskolát az ismert ballagási dalokat énekelve, majd kiértek az épület előtt várakozó tanulók és szülők elé.

A Himnusz közös eléneklése után a 7.b osztályos Fülöp Gréta műsorvezető a zászlóátadáshoz kérte a nyolcadikosok képviseletében Winter Leventét (8.a) és Padragi Pétert (8.b), valamint Terbócs Patrikot (7.a) és Magyar Zsombort (7.b).

A zászlóátadás a hagyományainkhoz hűen történt meg, utána pedig a hetedik évfolyamosok nevében Németh Franciska (7.a) köszönt el a ballagóktól.

Soha ne feledjétek, hogy a Horváth István Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven keresztül, mi sem fogjuk a ti emléketeket elfelejteni – mondta Németh Franciska. – Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van önbizalma és kitartása. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk.

Búcsúzó szavai után Bálint Anett Dorotea 8.b osztályos tanuló Adel: Easy on me című dalát énekelte el Balogh Panna (8.a) zongorakíséretével.

A nyolcadikosok nevében elsőként Szakály Zorka (8.a) köszönt el iskolájától. Felidézte az első három év először kicsit szorongásos, később egyre oldottabb, vidámabb hangulatát Somogyi Veronika tanító nénivel. Megyesi Pálné Böbe néni vette át tőle az osztályt, és szárnyai alatt tartotta őket egészen 8. osztály végéig. Arra szeretnék kérni mindenkit – mondta Zorka -, hogy boldogan gondoljanak ránk és a kisebb csínytevéseinket se felejtsék el. Végezetül szüleiknek, nagyszüleiknek köszönte meg a rengeteg támogatást, gondoskodást.

Csapó Emma a 8.b-sek nevében idézte fel az első éveket, amikor Vázsonyiné Gombosi Hajnalka vezette be őket a betűk, számok és az olvasás világába. Megköszönte neki, hogy megmutatta: ha az ember szorgalmas és kitartó, szárnyakat kap, és a legfélelmetesebb akadályok sem állíthatják meg. A felső tagozat világába Barták Péter vezette be őket, majd 6. osztálytól 8. osztályig Oláh Viktória kovácsolta közösséggé az osztályt. Hálával tartozunk nekik a vizsgákra való felkészítésért és az ECDL, valamint angol nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséért is – mondta Emma, aki végezetül szintén a szüleiknek mondott köszönetet.

Utánuk Sebestyén Mia a ballagásra írt saját versét szavalta el, majd Balogh Panna Queen-egyveleget játszott zongorán Cseresznyés Zsuzsanna intézményvezető-helyettes közreműködésével.

A hagyományainkhoz hűen Winter Levente (8.a) és Bránya Benedek (8.b) felkötötték az iskolazászlóra osztályaik szalagját.

A ballagási ceremónia után a tanévzáró ünnepség Kőmives Judit intézményvezető beszédével folytatódott. „Soha le nem mondani, / Soha el nem csüggedni, / Ha kell, mindig újra kezdeni” – idézte Kossuth Lajost annak apropóján, hogy a mögöttünk hagyott, vírussal terhelt világunkban sokszor lett volna okunk csüggedni, elkeseredni, bánkódni, mégis képesnek kellett lennünk mindig újrakezdeni. S az idézet érvényes végzős diákjainkra is, hiszen egy új korszak kezdődik most 8. évfolyamos tanulóink számára is, amikor az általános iskolát befejezve tovább lépnek a középiskolába. Az akadályokat jól vettétek, kiemelkedő, különleges évfolyam a tiétek. Sok mindent véghezvittetek, számos helyen bizonyítottátok a bennetek lévő tehetséget, szorgalmat, gazdagítottátok iskolánk jelképes dicsőségtábláját a nyolc éven át kitűnő tanulóktól a területi, megyei és országos versenyeken elért eredményeken át a sport-és tánc sikerekig – emlékeztette a jelenlévőket a közösen megélt sikerekre.

Köszönettel illette a szülőket és a pedagógusokat is. Emlékeztetett: az elmúlt időszak sok nehézséggel volt terhelt, de sikeresen eljutottunk idáig. Megköszönte a tartalmas, türelmes, következetes munkát, mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit nyolc év alatt kaptak a diákok. Külön szólt Jurácsikné Vékony Anna sok évtizedes tevékenységéről, aki több, mint 40 éves lelkiismeretes, magas szinten végzett elkötelezett pedagógusi munka után most nyugdíjba vonul. Tudása, sok-sok éves tapasztalata, bölcsessége, mindenekelőtt jósága, gyermekszeretete és embersége példaértékű és nélkülözhetetlen. Köszönjük áldozatos munkáját, jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk! Szavait hosszas taps fogadta, jelezve a szülők és tanulók egyetértését.

A tanév történéseit dióhéjban összefoglalva, a rendkívüli nehézségek ellenére számos sikerről számolhatott be az igazgató. A 9 javító vizsgára utalt tanuló kivételével minden diákunk teljesítette a tanév követelményeit, 32 tanulónk kitűnő, 19 pedig jeles bizonyítványt vihet haza az ünnepség után. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 4,01 tehát jó. Számtalan versenyre neveztük be tanulóinkat, s iskolánk is szervezett házi és területi versenyeket is. Ezek közül a két legkiemelkedőbb eredményt emelte ki: Bognár Csenge Tirza 6.a osztályos tanuló a IV. országos Vadászati Verseny országos döntőjén 5. helyezést ért el. Pók Patrik 8.b osztályos tanuló 4. éve ér el előkelő helyezéseket a London Bridge angol tesztmegoldó verseny országos döntőjén. Idén kétszer öregbítette iskolánk jóhírét: nemcsak a szeptemberi országos szuperdöntőn lett 4., hanem a 2022. május végén szintén. Mindkét tanulónk nevelőtestületi dicséretben részesül.

Emelt szintre járó tanulóink szorgalma meghozta gyümölcsét: 20 fő 8. osztályos tanulónk szerzett alapfokú ECDL bizonyítványt 4 sikeres modul letételével. Ezen kívül 13 fő 7. évfolyamos tanulónk elkezdte a vizsgázást a székesfehérvári Szakképzési Centrum I. István Technikumának vizsgacentrumában. Az alapfokú angol állami nyelvvizsgára az Veszprémi Insedo Nyelviskolába 25 tanuló utazott el tanév végén. Előzetes eredmények alapján minden vizsgázó tanulónk nyelvvizsgabizonyítvány birtokában fejezi be általános iskolai tanulmányait.

Erőfeszítéseinknek eredményeképpen az Egészségfejlesztő Modelliskola, a Regisztrált Tehetségpont és az Örökös Boldogiskola címek mellé ez év tavaszán két újabb rangos elismerést sikerült intézményünknek elérnie. 2022. szeptember elsejétől 3 éven át viselhetjük az ÖKOISKOLA címet. Az emelt szintű oktatásban elért eredményeinknek, sikereinknek köszönhetően pedig az ELTE-Origo Nyelvi Centrum junior partneriskolája lettünk. Ebben a tanévben hármas jubileumot ünnepeltünk iskolánkban: a pétfürdői oktatatás 100., iskolánk fennállásának 90., az iskola névadásának 25. évfordulóját. Köszönet illeti az iskola programjainak szervezésében részt vevő valamennyi tanulót, pedagógust és a szülőket valamint a hátteret biztosító adminisztratív technikai dolgozóinkat. Köszönjük a támogatást a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központnak, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének, a Napsugár Alapítványnak, a Pétfürdő Sportjáért Alapítványnak, a Szülői Munkaközösségnek, a Közösségi Ház-és Könyvtárnak, a település intézményeinek, civil szervezeteinek, cégeinek, vállalkozóinak, iskolánk volt tanítványainak, Pétfürdő egyetlen általános iskolája iránt elkötelezett lokálpatrióta lakosságának.

Felhívta a figyelmet, hogy a vakáció ideje alatt is érdemes figyelemmel kísérni az iskolai honlapot és Facebook oldalt, mert a tanévkezdéssel kapcsolatban ott találhatnak majd minden fontos információt. Kezdődjön hát a vakáció! A nyári időszakra mindenkinek kellemes időtöltést, feltöltődést, jó pihenést kívánok! Az eredményekben, eseményekben sikeres, iskolánk történetében kiemelkedő 2021/2022.tanévet ezennel bezárom – fejezte be ünnepi beszédét Kőmives Judit.

Ezt követően a jutalmak átadása következett. Kiváló tanulmányi eredményeikért, példamutató magatartásukért, közösségi munkájukért jutalmazták Szakály Zorka, Bálint Blanka, Steigler Vanda, Balogh Panna 8.a osztályos tanulókat, Csapó Emma, Fazekas Levente, Padragi Péter, Patocskai Noel, Pók Patrik 8.b osztályos tanulókat. Külön jutalmat kaptak a legaktívabb énekkarosok: Szabó Kíra, Bálint Anett és Balogh Panna. Jutalmat kapott még Bálint Blanka, Kovács Hanna Zoé, Márton Hédi, Sebestyén Mia, Steigler Vanda, Szakály Zorka (8.a) az iskolai rendezvényeken való színvonalas szerepléseikért. Serfőző László és Serfőző Lászlóné, Márton László, Kováts Norbert, Fülöp Andrea, Nehiba Andrea, Sebestyén Tünde, Bollók Diána, Balogh Dobai Bernadett, Fazekasné Borza Andrea szülők kiemelkedő támogató tevékenységükért is elismeréseket adományozott az iskola.

A Napsugár Alapítvány a Gyermekekért nevében az elnök, Reichardné Réz Zsuzsanna a legkiválóbb tanulmányi eredményekért Lehoczky Márk (4.a), Babinka Lillianna (4.b), Hosszú Anna (4.b), Kiss Gergő (4.b) és Pók Patrik (8.b) tanulóknak 4, illetve 8 évig tartó kimagasló tanulmányi eredményeikért.

A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány elnöke, Tránszky László díjat adott át Csapó Emmának (8.b) és Winter Leventének (8.a) több éven keresztül nyújtott sport tevékenységükért, iskolánk versenyeken való képviseletéért.

Intézményünk szülői munkaközösségének elnöke, Farkas Mónika szintén elismeréseket adott át azoknak a búcsúzó diákoknak, akik az elmúlt években a legtöbbet tettek iskolájukért, osztályközösségeikért: Sebestyén Mia, Balogh Panna, Steiger Vanda (8.a), Kedves Dorina, Padargi Péter, Patocskai Noel (8.b).

Végül egy új hagyomány létrehozására került sor. Az idei évfordulók tiszteletére a Horváth István Emlékparkban a 8. osztályosok egy-egy lakatot helyeztek el a jelképes iskolakapun, hogy megőrizzék az általános iskolai éveik emlékét. A 8.a osztályt Márton Hédi és Serfőző Ádám, a 8.b osztályt Kiskó Boglárka és Fazekas Levente képviselte. A tanévzáró ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Ezután a 8. évfolyam virág- és ajándékátadására, fotózására nyílt lehetőség, majd az osztályok a termeikbe vonultak a bizonyítványosztásra.

További fotók, képgaléria

Vélemény, hozzászólás?