Pedagógusok munkában – nekik még mindig tart a tanév

Bár június 15-én a diákoknak véget ért a tanév, és sokan azt gondolják, hogy a pedagógusoknak kitört a nyári szabadság, azért ez koránt sincs így. A tanév lezárásának adminisztrációja, a bizonyítványok és a velük együtt járó törzslapok aprólékos kitöltése, a tanév végi jelentési kötelezettségek teljesítése, az osztályonkénti, tantárgyankénti, munkaközösségi beszámolók, továbbtanulási összesítés elkészítése sok odafigyelést és nem kevés időt igénylő munkával jár.

A tanító nénik Somogyi Veronika (a képen balról) munkaközösség-vezető irányításával a Hősök terei épületben raktak rendet a tanév végén, előkészítve a következőt

Az iskolai tanévzáró értekezlet is hátravan, ahol már a jövő tanév nevelési-oktatási célkitűzéseit, tantervi követelményeit, módszertani elvárásait és programtervét is számon kérik tőlük. Készülnek az iskolai szintű, minden részletre kiterjedő statisztikák, az Oktatási Hivatal felületein határidőre számot kell adni a lemorzsolódás elleni tevékenységről. A tankerület ugyancsak határidőre kéri a Hit- és erkölcstan órák elsőtől nyolcadik évfolyamig történő összegzését, továbbá a következő tanév tantárgyfelosztását. Ugyancsak határidős feladat a tankönyvrendelés, valamint az öt évnél régebbi tankönyvek számbavétele, szükség esetén selejtezése.

Emellett iskolánk átfogó pedagógiai-szakmai tanfelügyeleti ellenőrzés előtt áll, aminek velejárója a pedagógusok teljeskörű önértékelése, 28 kérdésre választ váró interjúja, intézményi dokumentumelemzése, kompetencia-felmérése. A nyári napközis felügyeletet igénylő gyermekekre június 24-ig kellett vigyázni az iskolában külön beosztás alapján, ami augusztus 22-től 31-ig tovább folytatódik.

Ugyancsak pedagógusaink látják el a Csodaszarvas nyomában EFOP-3.3.5-19-2020-00071 azonosítószámú projekt pétfürdői iskolai gyermektáborának szervezését június 20-tól július 1-ig, valamint részt vesznek az önkormányzat nyári napközis táborának lebonyolításában is június 27-től július 29-ig. Augusztus 19-én megérkeznek a tankönyvek, 22-én pedig már az iskola következő tanévének alakuló értekezletére kerül sor, majd következnek a javítóvizsgák, iskolanyitogató programok, az osztálytermek előkészítése, a tankönyvcsomagok összeállítása, munkavédelmi oktatás, tanévnyitó értekezlet és ünnepély, szeptember 1-én pedig az első tanítási nap következik.

Tanévnyitó ünnepség 2021-ben, még korlátozott körülmények között

Vélemény, hozzászólás?