Takarékossági intézkedések iskolánkban

Az egész Európát és benne hazánkat sújtó energiaválság hatásai kikerülhetetlenek. Az iskolákat felügyelő minisztérium és a fenntartó tankerületek kötelezték az intézményeket az egész országban egy intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására az észszerű takarékosság érdekében. A szeptember végén elhatározott intézkedések most kezdenek igazán a megvalósítás szakaszába fordulni. Az iskolánk épületeit érintő takarékossági intézkedéseket igyekeztünk úgy megoldani, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjanak, és a tanítás-tanulás feltételei ne sérüljenek. Sikerült olyan energiatakarékos megoldásokat találni mindkét épületünkben, hogy a szakmai színvonal megmaradjon, sőt ennek eszközfeltételei még javulnak is. A Hősök terén és a Berhidai úton egyaránt néhány tantermet ki tudunk iktatni a nevelő-oktató munkából, ahol télen nem lesz szükség fűtésre. Ezzel jelentős költségmegtakarítást érünk el. Az érintett osztályok, foglalkozások a Berhidai úton olyan helyekre kerülnek november 2-től, ahol mindenütt rendelkezésre állnak a korszerű oktatástechnikai eszközök (interaktív tábla, projektor, vetítővászon), melyeket korábban szaktantermi oktatási rendszer keretében, ritkábban használtunk. A Hősök terén az osztályok az eddigi helyeiken maradhatnak, a kiegészítő foglalkozások termeiben lesz megtakarítás.

Természetesen a szükségszerű takarékossági intézkedések megvalósításáért igazi összefogásra van szükség a szolgáltatók, az iskolai alkalmazottak, a pedagógusok, a szülők és a tanulók között. A távhőt szolgáltató Pétkomm munkatársaival már egyeztettük a fűtéssel kapcsolatos, elkerülhetetlen teendőket a Veszprémi Tankerület által meghatározott, tanítási időben és tantermekben minimum 21 fokos hőmérséklet biztosítására. A tanítási időn és tantermeken kívüli fűtés takarékos üzemeltetéséről, az energiafelhasználás, a villany, víz észszerű használatáról a pedagógusok, a karbantartó és takarító személyzet, valamint az iskolai diákönkormányzat delegáltjai gondoskodnak. Az intézkedési terv maradéktalan betartását – ökoiskolai címünk programjával összhangban – az iskolavezetés szigorúan ellenőrzi.

Kérjük a szülői munkaközösséget, a szülőket, hogy támogassák törekvéseinket takarékossági céljaink elérése érdekében. Figyeljenek a gyermekek évszakhoz és körülményekhez igazodó öltöztetésére, ideértve a pulóvereket, zoknikat, harisnyákat, zárt cipőket, a testnevelés órákon használt melegítőket is. Szintén célszerű a felfázás elkerülése érdekében ülőpárnák használata a tantermekben. A következő napokban az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a konkrétumokról, és beszélgetnek a gyerekekkel a rendkívüli helyzet kezeléséről, a helyes öltözködési, viselkedési normák szükségszerű betartásáról.

Vélemény, hozzászólás?