Pedagógusaink továbbképzése a tehetséges gyermekekért (frissítve)

Tehetségpontunk koordinátorai, műhelyvezetői vesznek részt a háromnapos képzésen

Iskolánk több mint egy éve szerezte meg a Regisztrált tehetségpont címet, létrehozva a Pétfürdői Horváth Tehetségpontot. Célunk, hogy intézményünk tanulói körében felismerjük a tehetséges gyermekek körét, személyre szabott programokkal fejlesszük képességeiket, lehetőségeket teremtsünk tehetségük minél teljesebb kibontására, versenyek szervezésével, illetve azokon való részvételi feltételek megteremtésével biztosítsuk fejlődésüket. Tehetségpontunk elindította az akkreditációs folyamatot a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetségénél, melynek egyik feltétele a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok továbbképzésen történő felkészítése feladataik eredményes ellátásra.

Fehérvári Krisztina szakértő tartja előadását

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Központja szervezésében tehetségpontunk koordinátorai, műhelyvezetői augusztus utolsó hetében háromnapos, harminc órás akkreditált képzésen vettek részt. A résztvevők: Bizony Istvánné, Cseresznyés Zsuzsanna, Járási Adrienn, Kujberné Bankó Beatrix, Oláh Viktória és Völgyi Gábor intézményünk műhelyvezetői, tehetség-koordinátorai, Borszukné Kropf Ilona, Héninger Ildikó, Kanizsay Zsolt (Székesfehérvár, Bugát Pál Technikum) pedagógusok, valamint Barták Péter, iskolánk intézményvezető-helyettese, tehetségpontunk iskolai felelőse.

A tehetségekért – felkészítés a felismeréstől a komplex fejlesztési lehetőségekig című program a tehetség figyelemfelhívó jeleinek megismerését, a tehetséges gyermekek azonosítását, a tanulókról történő információgyűjtést és azok feldolgozását, hasznosítását tűzte ki célul. A tehetséggondozás stratégiáinak megismerése, az adaptálható programokról történő ismeretszerzés, valamint ezek készítésének elsajátítása a továbbképzés kulcsponti eleme volt. A háromnapos továbbképzés – melyet Fehérvári Krisztina szakértő tartott –  pedagógusonként konkrét portfólió (tehetségazonosító kérdőívek, tehetségdiagnózis, egyéni fejlesztési terv, tehetségfejlesztési program) elkészítésével zárult. A pedagógusok igazolást is kaptak az akkreditált tanfolyam elvégzéséről. A következő tanévben napi munkájuk során hasznosítják megszerzett ismereteiket.

Cseresznyés Zsuzsanna, Járási Adrienn és Oláh Viktória műhelyvezetők feladatmegoldás közben

További fotók, képgaléria