Személyi és tartalmi újdonságok iskolánkban

Ez a tanév is tartogat számos újdonságot az eddigiekhez képest. A személyi változások az előre tervezettek szerint alakulnak. Az 1.a osztályt Somogyvári Róbertné, Ilike néni fogja irányítani. Ő a felső tagozatba átlépő 4.a osztályát Ácsné Kerekes Gabriellának adja át, aki az 5.a osztály gyesről visszatérő osztályfőnöke lesz.

Somogyvári Róbertné Ilike néni 1.a osztályával

A párhuzamos 1.b osztályfőnöke Reichardné Réz Zsuzsanna, Zsazsa néni lesz. Előző osztályát, az új tanévben 5.b-t Ácsné Sebestyén Éva viszi tovább.

Az 1.b osztályfőnöke Reichardné Réz Zsuzsanna, Zsazsa néni lett

A 6.b új osztályfőnöke Járási Adrienn lesz, aki a jogszabályi előírásoknak megfelelően Szilvásiné Szabó Csilla tanítónőtől veszi át az osztályt. Intézményünk személyi feltételei továbbra is optimálisak. A 29 fős tantestület az egyre gyarapodó létszámú iskola, jelenleg 310 tanuló nevelő-oktató munkáját végzi. Gyesről visszajött két kolléga, akikkel tovább erősödött iskolánk személyi feltételrendszere. Ácsné Kerekes Gabriella mellett, aki fejlesztő pedagógusként számos sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanulását fogja segíteni, visszajött tantestületünkbe Tóth Zsuzsanna testnevelés, földrajz, természetismeret szakos tanár, aki a felső tagozat tantárgyainak oktatása mellett az 1-4. osztály testnevelési és sportolási lehetőségeit bővíteni.

Ácsné Kerekes Gabriella és Tóth Zsuzsanna, iskolánk régi-új pedagógusai

Az első évfolyamon megvalósítjuk az órarend szerinti angol nyelv oktatást, új profilokat vezetünk be a testnevelésben, napközis szabadidős foglalkozások keretében heti egy drámajáték és gyermektánc-néptánc foglalkozásra is kerül sor. Továbbra is részt veszünk a Boldog iskola programban, valamint sok mindent tervezünk ebben a tanévben a tehetségpontunk regisztrációs folyamatának keretében. Nem titkolt célunk, hogy megcélozzuk az ökoiskola címet is  a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit figyelembe véve és erősítve.