Iskolánk a tehetségponttá válás útján

A Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója, Szauer István támogatja a Horváth István Általános iskola kérelmét a tehetség ponttá válás regisztrációjának megkezdéséhez. Ezzel elhárult minden akadály az elől, hogy iskolánk valódi tehetségponttá váljon.

A tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdeményezi és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken. A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára. A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak, valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Veszprém megyében jelenleg 42 tehetségpont működik, közülük 17 általános és középiskola, a többi művészeti vagy sport intézmény, illetve civil szervezet.

Iskolánk pedagógiai programjának kiemelt célja a teljes tanulói személyiség fejlesztése, ennek érdekében kompetencia alapú oktatás keretében segítjük kibontakoztatni tanulóink készségeit, képességeit és ismereteik körét. Kiemelt feladatunk a tehetséges gyermekekkel való bánásmód. Ez a tevékenység emelt szintű oktatás, képesség szerinti osztálybontás, felvételi előkészítő, nyelvvizsgára és ECDL-vizsgára felkészítő foglalkozások, szakkörök keretében történik. Úgy gondoljuk, hogy tehetségpontként hatékonyabban tudnánk beazonosítani és fejleszteni az átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkező diákjainkat.

Az előkészítő munkát az elmúlt évek során elvégeztük a Tehetségponttá váláshoz: tájékozódás, „jógyakorlatok” megismerése, szaktanácsadó kérése, szponzorok keresése. A nevelőtestület 2017. június 26-án egyhangúlag támogatta az iskola Tehetségponttá válását, meghatározva a tehetségfejlesztés hangsúlyos területeit és évfolyamait. Ezt megelőzően a Szülői Munkaközösség tagjai 2016. október 26-i ülésén ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazták meg az ötletet, és biztosították az iskolát támogatásukról. A Napsugár Alapítvány a gyermekekért 2017. március 29-én kuratóriumi ülésen nyilvánította ki segítőszándékát a cél elérése érdekében.

A pedagógusok továbbképzése mellett összegyűjtötte a nevelőtestület a tehetséggondozás meglévő sikeres területeit, s azokat is, ahol már vannak eredményeink, de további munka, előrelépés szükséges. Ezért kezdeményeztük az iskola regisztrációját, ami után további lépéseket teszünk a tehetséggondozás különböző területein a következő két évben, hogy elnyerjük az akkreditált tehetségpont címet.

Eredmények az elmúlt öt évben