TÁMOP-3.1.4

Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása iskolánkban

A Horváth István Általános Iskolában 2009 szeptembere óta folyik a TÁMOP 3. 1. 4-08/2-2009-0193. számú projekt megvalósítása. 3 tanulócsoportban teljes tanórai lefedettségben folyik a kompetencia alapú oktatási programcsomag bevezetése.

Az 1. a és b osztályban matematika és szövegértés – szövegalkotás, az 5. osztályban angol idegen nyelvi kompetencia területen történik a programcsomag szerinti oktatás. Pedagógusaink magas szintű, a mai gyerekek sajátosságaihoz jobban illeszkedő nevelő-oktató tevékenységgel biztosítják a lehetőséget tanulóinknak, hogy kreatív, jó konfliktustűrő, sikerközpontú felnőttekké váljanak. Mindezt a tanulók érdeklődésének felkeltésével, tevékenység központú oktatással, a játék szerepének előtérbe helyezésével érik el. Ez úgy a leghatékonyabb, ha a frontális osztálymunkát egyre inkább háttérbe szorítja a csoportmunka. A kooperatív technikákkal végzett feladatokon keresztül sokoldalúan fejlődik a tanulók logikája, gondolkodásmódja, problémamegoldó, megfigyelő, emlékező képessége, ezáltal az egész személyisége. Új tanulásszervezési eljárásokkal folyamatosan motiváljuk a gyerekeket a tanulási folyamatban való aktív részvételre.

Ezek a következők:

  • Témahét az 5. évfolyamban – Barátaink az unióban.
  • Három hetet meghaladó projekt – Mindennapi matematika.: A pénz
  • Moduláris oktatás – Pályaorientáció a 7. évfolyamban.
  • Tantárgytömbösítés – a szakrendszerű oktatásban matematika, angol nyelv.
  • Műveltségterület tantárgyi bontásnélküli oktatása – angol nyelv.

A célok elérése érdekében a bevezető pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, munkájukat a projekt első évében mentorok, tanácsadók támogatják.
A tanórák jó részén informatikai eszközöket használnak, ezzel is hatékonyságukat növelik.