Emléklap az olvasópályázati részvételért

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatot hirdetett Kalapos Éva: D.A.C. sorozatának első része (D.A.C. – Egy új élet) alapján idén januárban a játszani és olvasni szerető 6-7-8. osztályos gyerekeknek. A játékos irodalmi fejtörő egy fordulóból állt. A feladatlapokat a gyermekkönyvtár honlapjáról tölthették le az érdeklődők, és január 15-ig kellett beküldeni a megfejtéseket. Az értékelés február 15-ig tartott, majd utána értesítették a résztvevőket. Iskolánkból Vikor Zsófia 7.b osztályos tanuló eredményes részvételéért emléklapot kapott, amit nemrég kapott meg.

A boldogságórákon is lehet komolyan dolgozni

Iskolánk hatodik évfolyamának matematika óráin képességük szerinti csoportbontásban dolgoznak a tanulók, több más tantárgyhoz hasonlóan. Ennek az oktatási módszernek a célja az, hogy az eltérő motivációval, érdeklődéssel és felkészültséggel rendelkező gyerekek a saját tempójuk szerint, differenciáltan sajátítsák el az előírt követelményeket.

Matematika órán a 6. évfolyam tanulóinak egy része

Bizonyné Balogh Klára a Boldogságóra program keretében a februári témakörhöz kapcsolódva (megküzdési stratégiák) új pedagógiai módszert dolgozott ki az egyik hatodikos matematika csoport tagjainak motiválására, a minél eredményesebb tanulás érdekében történő ösztönzésükre.

A módszer lényege, hogy a tanulók saját elhatározásukból folyamatosan pontokat gyűjtenek, amelyek összevonhatóak, beválthatóak különféle egyéni és csoportos jutalmakra.

Hatodikos tanulók ismerkednek az új pontgyűjtő kosárral

Így azoknál is lehet eredményt elérni, akik kevésbé fogékonyak, érdeklődőek a matematika, általában a tanulás iránt, de felkelthető a kíváncsiságuk, ha megfelelő és képességeikhez igazodó célokat tűzünk ki eléjük, pozitív pedagógiai szemlélettel és módszerekkel közelítünk feléjük.

Bizonyné Balogh Klára ellenőrzi a feladat megoldását és az értékének megfelelő ponttal jutalmazza

A tanulók hamar, egy-két hét után ráéreztek a pontgyűjtés értelmére, és munkavégzésüket a célkitűzéseikhez igazítottak. Izgalommal várják a következő órákat, a kötelező leckék teljesítése mellett szorgalmi feladatokkal készülnek, hogy gyarapíthassák pontjaikat, és beválthassák azokat a saját maguk vagy osztályuk jutalmazására.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja


A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. sz. határozata rendelte el a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását. Ennek értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.

Kovács Béla budapesti emlékszobra

A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. Becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra tehető a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon.

Sarusi-Kiss Balázs, Ódor Kamilla, Winter Levente és Huják Eszter

Iskolánkban is megemlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról. A műsort Farkas Zsuzsanna tanárnő állította össze és Völgyi Gábor tanár vette fel Sarusi-Kiss Balázs, Ódor Kamilla, Winter Levente és Huják Eszter 8. és 7. évfolyamos tanulók előadásában. A felső tagozatosok az iskolarádión keresztül hallgatták a megemlékezést.

A Berhidai úti tornaterem helyzete és felújításának lehetőségei

Intézményünk Berhidai úti épülete tornatermének falai évek óta vizesednek, penészesednek. Tavaly ősszel tornatermi zárlatot kellett elrendelni az egészségtelen levegő miatt. Azóta a testnevelés órák a szabadban, illetve az ideiglenesen kialakított tornaszobákban zajlanak.

A problémát iskolánk vezetése többször jelezte a tulajdonos önkormányzatnak és a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központnak. Az elmúlt időszakban a tankerület képviselői többször is felkeresték az iskolát, és szakemberek segítségével felmérték a tornaterem állapotát, gyors megoldást keresve a problémára.

A szakemberek helyzetelemzésük alapján javaslatot dolgoznak ki a külső vízelvezetés hatékonyságának javítására, a kritikus felületeken szárító-lélegző vakolat felhelyezésére, a szellőztetés helyreállítására. A készülő felújítási terv tartalmazni fogja a tornaterem teljes tisztasági festését is.

A tornaterem előkészítése az állapotjavításra megkezdődött, kiürítésében a diákönkormányzat koordinálásában a 7-8. évfolyamos tanulók is részt vehetnek Turai György iskolai karbantartó vezetésével. Bízunk benne, hogy a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, és a gyerekek ismét birtokukba vehetik a megújult tornatermet.

Megküzdési stratégiák: boldogság óra a 3.a-ban

Iskolánk az elmúlt tanév során mutatott aktív tevékenységéért elnyerte az Örökös boldog iskola megtisztelő címet. A koronavírus-járvány viszont az elmúlt időszakban nem igazán kedvezett a jelenléti oktatásnak: osztályaink váltakozva ugyan, de szinte kivétel nélkül digitális tanrendre kényszerültek egy-két hétig. Ennek ellenére pedagógusaink igyekeztek a Boldogságóra program alapelvei és útmutatása szerint minél több lehetőséget teremteni a mostani tanév során is a boldogság-receptek megvalósítására.

A 3.a osztályban a gyerekek Héninger Ildikó osztályfőnök vezetésével feldolgozták a március havi témakört, a megküzdési stratégiákat. Egyénenként összegyűjtötték azokat a félelmeket, amelyek időnként megkeserítik a mindennapokat. Megbeszélték, kitől kaphatnak segítséget ezek leküzdéséhez. Megfogalmazták azokat az üzeneteket is, hogy mi szerez örömet nekik a megküzdés során és annak eredményeként.

Gondolataikat felírták egy-egy papírra, és elkészítették a megküzdési stratégiáik faliújságját. A megbeszéléssel közelebb kerültek saját korlátaik leküzdéséhez, egymás segítéséhez. Az óráról videófelvétel is készült.

Köszönjük, Napsugár Alapítvány!

Iskolánk néhány pedagógusa a település tenni akaró polgáraival együtt 1992-ben alapítványt hozott létre Napsugár Alapítvány a Gyermekekért elnevezéssel. Azóta az alapítvány különböző versenyek, rendezvények támogatásán túl közreműködött az osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok finanszírozásában, kifizette a hátrányos helyzetű gyermekek színház-látogatásait, támogatást nyújtott a kiváló tanulmányi eredményt elért, példás szorgalmú és magatartású tanulók tanév végi jutalmazásához, az emelt szintű nyelvoktatás programjaihoz, a nyelvvizsgák, az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzéséhez.

Legutóbb decemberben tett sikeres ECDL vizsgát néhány tanulónk az alapítvány finanszírozásában

Az elmúlt nehéz időszakban sem maradt el a segítő támogatás. Az október 22-i tehetségnapunk díjait, jutalmait szintén a Napsugár Alapítvány a Gyermekekért biztosította. Ezeket alsó és felső tagozatban egyaránt a karácsony előtti díjátadón kapták meg tanulóink.

Tehetségnapunk jutalmait szintén a Napsugár Alapítvány a Gyermekekért biztosította 2020 decemberében

Év végén pedig laptopokat vásárolt az alapítvány a rászoruló tanulók digitális oktatásának támogatására, valamint a Hősök terei épületünk kialakítandó informatika terme számítógép-állományának bővítésére. Mindez nem valósulhatott volna meg az önkormányzat és a magánszemélyek felajánlásai nélkül.

Kérjük, támogassa az adója 1 százalékának felajánlásával alapítványunkat!

Napsugár Alapítvány a Gyermekekért
Pétfürdő, Berhidai u. 54.
Adószám: 19263762-1-19
Számlaszám: 11748076-20010977-00000000

Gyertek ide, várunk rátok!

Már csak néhány hét, és sor kerül legféltettebb kincsük, gyermekük iskolai beíratására. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Ehhez a felelősségteljes lépéshez szeretnénk segítséget nyújtani iskolánk bemutatásával. Milyen lesz az iskola? Lehet-e ott is játszani? Mit fogunk csinálni? Miről fogunk tanulni? Ki lesz a tanító nénink? A következő hetekben rendszeresen jelentkezünk majd kisfilmjeinkkel, hogy bemutassuk iskolánkat és az itt folyó munkát, intézményünk feltételeit, módszereit, hangulatát és a leendő tanító néniket. Első összeállításunkban mostani első osztályosaink beszélnek az iskoláról és várják a szeptembertől hozzánk járó gyerekeket.

A vírus- és télűző farsangi foglalkozások eredményhirdetése

Sajnos az elhúzódó járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a megszokott keretek között tartsuk meg alsó és felső tagozatban a farsangot, ennek ellenére igyekeztünk az intézményünkben vidámmá és emlékezetessé tenni az osztályonként megrendezett foglalkozásokat. Rengetegen küldtek fotókat és videót a korábban meghirdetett otthoni fánksütésükről is.

Február 12-én alsó tagozatban a tanító nénik vezetésével többféle közös játékot is kipróbálhattak a gyerekek. Szinte mindegyik osztály tanulói jelmezt öltöttek ebből az alkalomból, tanító nénijükkel együtt. Volt olyan osztály is, ahol tombolasorsolást tartottak, másutt ügyességi vetélkedő zajlott.

A Berhidai úti épületünkben álarc-, plakát- és jelmezversenyt is rendeztünk osztályonként. A bírálatot Bizonyné Balogh Klára és Völgyi Gábor tanárok vállalták magukra, jelmezben keresve fel a benevezett osztályokat.

A meghirdetett versenyek elbírálása megtörtént, és február 19-én sor került az eredmények kihirdetésére is. Az első három évfolyam valamennyi osztálya a foglalkozásokon való eredményes és vidám részvételért jutalomban részesült.

A fánksütő verseny fotóinak és videójának díjazottjai: Ács Barnabás, Bálint Liza és Bálint Lotti, Csaplár Erika, Varga Jázmin, Réger Tímea, Sebestyén Mia Málna, Simák Larina, Végh Etele és Végh Milán.

A jelmezverseny egyéni győztesei: Gombos Gabriella, Bálint Liza, Börczi Barnabás. A csoportos kategóriában a 7.b és a 4.a kapott elismerést.

A plakátkészítő verseny minden benevezett osztálya szintén jutalmat kapott. A versenyek díjazása a Szülői Munkaközösség segítségével valósult meg.

További fotók, képgaléria